Model matematyczny - strona 12

Mechanika - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Ryszard Kawiak
 • Mechanika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 973

fizyczne spełnia obiekt modelowany. Model matematyczny obiektu to zbiór wiadomości o jego właściwościach...

Szkoły zarządzania - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Organziacja i zarządzanie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

: McGregor, R. Likert III. szkoła ilościowa (matematyczna)- koncentruje się na opracowaniu modeli...

Uchyb regulacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

te procesy, inte­resujące są tylko ich modele matematyczne. S.b. składa się z członów stanowiących model...

Wykład - pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1043

w zarządzaniu. - metody ilościowe - koncentrują się na opracowaniu modeli matematycznych. - metody operacyjne...

Wykład 5 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Lech Borowiec
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

go także u innych organizmów? A więc sporządzono model matematyczny, który ma wiele wad ale wyprzedził obserwacje w naturze...