Model matematyczny - strona 13

Przepływy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

g, mającej stanowić model matematyczny własności losowych populacji generalnych. Przepływy max...

Planowanie - opracowanie pytań

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

od wielu elementów.Zbudowanie modelu matematycznego,opisującego prędkość statku w zminnych warunkach meteorologicznych związane...

Istota nowoczesnego projektowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1274

modelu nominalnego, - tworzenie modelu matematycznego. Model nominalny przedstawiać powinien w pewien...

Różne podejścia do zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2065

: skuteczniejsze i wydajniejsze wykorzystywanie zasobów; formułowanie modeli matematycznych do sytuacji...

Szkoły Zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1533

i wydajniejsze wykorzystywanie zasobów; -formułowanie modeli matematycznych do sytuacji kierowniczych...

Ryzyko w procesach inwestycyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

Metoda symulacji - konstruowany jest model matematyczny, a także wskazujemy zmienne, które wpływają...

Podstawy zarządzania - wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1603

decyzyjny słabo programowalne - występują wtedy, kiedy jakośd informacji wystarcza do zastosowania modeli...

Historia organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

ilościowe koncentruje się na podejmowaniu decyzji, efektywności ekonomicznej, modelach matematycznych...

Egzamin teoria

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Barbara Pawełek
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3486

systemu za pomocą eksperymentów na modelu matematycznym. *Eksperyment symulacyjny to doświadczenie mające...