Model matematyczny - strona 13

Przepływy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

g, mającej stanowić model matematyczny własności losowych populacji generalnych. Przepływy max...

Planowanie - opracowanie pytań

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

od wielu elementów.Zbudowanie modelu matematycznego,opisującego prędkość statku w zminnych warunkach meteorologicznych związane...

Istota nowoczesnego projektowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1253

modelu nominalnego, - tworzenie modelu matematycznego. Model nominalny przedstawiać powinien w pewien...

Różne podejścia do zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1953

: skuteczniejsze i wydajniejsze wykorzystywanie zasobów; formułowanie modeli matematycznych do sytuacji...

Szkoły Zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1477

i wydajniejsze wykorzystywanie zasobów; -formułowanie modeli matematycznych do sytuacji kierowniczych...

Ryzyko w procesach inwestycyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

Metoda symulacji - konstruowany jest model matematyczny, a także wskazujemy zmienne, które wpływają...

Podstawy zarządzania - wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1582

decyzyjny słabo programowalne - występują wtedy, kiedy jakośd informacji wystarcza do zastosowania modeli...

Historia organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1225

ilościowe koncentruje się na podejmowaniu decyzji, efektywności ekonomicznej, modelach matematycznych...

Egzamin teoria

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Barbara Pawełek
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3409

systemu za pomocą eksperymentów na modelu matematycznym. *Eksperyment symulacyjny to doświadczenie mające...