Planowanie - opracowanie pytań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie - opracowanie pytań - strona 1 Planowanie - opracowanie pytań - strona 2 Planowanie - opracowanie pytań - strona 3

Fragment notatki:

31.Wyznaczenie trasy wg.kryterium min.czasu. Nawigacja jest procesem dynamicznym,określającym pozycje objektów będących w ruchu.jej  zadaniem jest bezpieczne i możliwie szybkie,w istniejących warunkach przeprowadzenie  statku pomiędzy dwoma określonymi punktami.Realizowane jest to przez określenie  najdogodniejszych(optymalnych)tras statku.Wybranie najdogodniejszej trasy w istniejących  warunkach z uwzględnieniem bezpieczeństwa statku i ładunku,związane jest z  kontrolowaniem pozycji ,poprawianiem kursów i prędkości w celu ominięcia przeszkód  nawigacyjnych.W fazie dynamicznej z matematycznego punktu widzenia ruch statku można  przedstawić w postaci równań różniczkowych,przy czym zakłada się że bez wpływu  czynników zewnętrzych prędkość statku jest stała.Czynnki zewnętrzne zakłócające zapisuje  się w postaci pola prędkości:min.czasu podróży(t) z punktu A o wspł. X(0),Y(0) do punktu B o  wspł.X(N),Y(N) , wymaga wyboru optymalnego kursu (wektora sterowania) U(T),czyli  optymalnych kątów pomiędzy wektorem statku a osią X.Model matematyczny ruchu statku  wiąże ze sobą prędkość statku,jego kurs i przebytą drogę:  dx/dt=VcosU + V1(X,Y) ; dy/dt=VsinU + V2(X,Y), przy X(0)=X0Y(0)=Y0 ; X(Tn)=Xn ; Y(Tn)=Yn  gdzie X,Y =wspł.prostokątne pozycji statku , V=prędkość statku po wodzie przyjęta jako stała,  U=kąt pomiędzy diametralną statku a osiąX. 32.Realizacja tras oceanicznych – kryterium długości. W wypadku uwzględnienia wielu kryteriów efektywności planowania tras  oceanicznych,długość drogi pomiędzy wybranymi punktami stanowi decydującą  rolę.Odległość pomiędzy wybranymi punktami trasy należy przeanalizować na podstawie  tablic odległości,dróg oceanicznych świata.Odległości stanowią sumę przebiegu po  loksodromie na krótkich odcinkach i po ortodromie na odcinkach oceanicznych.Długość trasy  oceanicznej zależy od pory roku i kierunku ruchu.Trasy sezonowe przebiegają na różnych  szerokościach geogr.w zależności od warunków hydrometeorologicznych panujących w  danym okresie. Rodzaj żeglugi   dłg.trasy[Mm]     oznaczenie trasy    strata[Mm] Żg.ot odro m. 4475 Orto drom a 0 -- Żg.m iesz ana 4540 TPN 65 Żg.lo ksod ro. 4735 Loks odro mL  200 Żg.m iesz ana 5205 TPŁ 1 730 Żg.m iesz ana 5660 TPŁ 2 1185 Żg.m iesz ana 4660 TPN X 185 Wstaw rys.1 Dla szybkich jednostek problem żeglugi po ortodromie właściwie nie ma większego  znaczenia.Trasa min.czasowego pokrywa się z żeglugą po ortodromie tylko w niektórych  przypadkach.Zysk w żegludze po ortodromie na trasach do 2000 Mm nie zwiększa  zasadniczo efektów ekonomicznych na tle straty czasu i paliwa na tej najkrótszej pod 

(…)

… się
często trasy alternatywne.Dokonując analizy prognozy pogody wysokości falowania na
podstawie prognoz średnio terminowych i długo terminowych lub ostrzeżeń sztormowych
wybiera się trasę i ustala faktyczny moment rozpoczęcia podróży.Należy pamiętać,że
planowanie dynamiczne podróży oceanicznej opiera się na decyzjach o charakterze
taktycznym jak i strategicznym.Wstaw rys.4.
35.Optymalizacja na statku…
… alternatywne.Dokonując analizy prognoz pogody,wysokości
falowania,na podstawie prognoz średnioterminowych i długoterminowych lub ostrzeżeń
sztormowych wybiera się trasę i ustala moment rozpoczęcia podróży.
-planowanie tras optymalnych dla założonych kryterriów.
Istnieje mozliwość optymalizacji tras oceanicznych w zależności od założonych kryteriów przy
uwzględnieniu założonych wszystkich informacji hydrometeo. w celu…
… oceanicznych
stosowanie kryteriów uwzględniających pływanie w dobrych warunkach pogodowych jest
bardziej preferowane dla statków handlowych.Jednak aby uzyskać efekty ekonomiczne
stosując te kryteria,należy spełniać dwa warunki:1-należy znać długoterminowe prognozy
pogody przy założeniu , że osiągną dużą wiarygodność ;2-doświadczenie kapitana statku.
Światowy system prognozowania pogody nie jest na tyle…
… albo wykorzystuje się już gotowe
zalecane trasy.Uwzględnia się również gotowe trasy przebiegu niżów barycznych natomiast
nie uwzględnia się lokalnych małych zmian pogody,które czasami zakłócają średnie warunki
statystyczne.
-trasy strategiczne na podst.prognoz pogody.
Ten typ planowania ma miejsce wtedy,gdy zachodzi szczególna potrzeba przejścia dana
trasą.Dotyczy to podróży wyjątkowych kiedy należy uwzględniać…
… doskonały,aby warunek 1 mógł być
spełniony.
Po drugie,żaden najdoskonalszy program do wyboru optymalnej trasy oceanicznej nie może
dawać dobrych rezultatów bez wiarygodnych prognoz.Przeciętny kpt. Nie może być
jednocześnie dobrym w dziedzinie meteorologii oraz nie zawsze może osiągnąć zespół
danych prognostycznych i synoptycznych dotyczących warunków meteorologicznych,aby
wyciagnąć właściwe wnioski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz