Modelowanie obiektowe - test na egzamin - Kryterium optymalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modelowanie obiektowe - test na egzamin - Kryterium optymalizacji - strona 1

Fragment notatki:

1. Koszty w metodzie modelowania i optymalizacji parametrów pól ścianowych wyrażone są:
a) Zł/t
b) Zł/m
c) Zł/m2
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
2. Kryterium optymalizacji w metodzie modelowania przekroju poprzecznego wyrobiska korytarzowego jest:
a) Koszt wykonania wyrobiska korytarzowego
b) Koszt przewietrzenia wyrobiska korytarzowego
c) Koszt utrzymania wyrobiska korytarzowego
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
3. Koszt uruchomienia i likwidacji eksploatacji w przypadku ścianowym w metodzie modelowania parametrów pól
ścianowych – obejmuje:
a) Koszt wykonania wcinki ścianowej
b) Koszt utrzymania chodników przyścianowych
c) Koszt prowadzania ściany niezależnej od jej długości i postępu
d) Koszt demontażu wyposażenia ścianowego
4. Wśród modeli graficznych można wyróżnić:
a) Modele kształtu i struktury
b) Karty przebiegu, harmonogramy, itp.
c) Modele uzyskiwanie za pomocą systemów elektronicznych
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
5. Metoda integracyjna służy do:
a) Modelowania procesu wydobywczego
b) Optymalizacji wielokryterialnej procesu wydobywczego
c) Odwzorowania procesu likwidacji kopalni
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
6. Model matematyczny metody MOPSZ opracowano na podstawie następujących założeń podstawowych:
a) Optymalizacja parametrów geometrycznych, tj. długości i wybiegu ściany bazuje na modelu technicznoekonomicznym ściany
b) Minimalizacji średniego kosztu jednostkowego
c) Maksymalizacja wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) rocznego przepływu finansowego
d) Dokładnego odwzorowania warunków górniczo-geologicznych pokładu i projektowanego wyposażenia
technicznego ściany
7. Metodę MOPSZ opracowano w celu zastosowania w praktyce projektowej i ruchowej polskiego górnictwa węgla
kamiennego w następujących przypadkach:
a) Minimalizacji wartości zaktualizowanej średniego kosztu jednostkowego
b) Projektowania rozcięcia pokładu na pola wybierania
c) Obliczenie dla projektowanej ściany wskaźników technicznych
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
8. Przedstawienie rzeczywistego obiektu lub procesu technologicznego w postaci modelu i przeprowadzenie na nim
wszystkich badań i analiz zmierzających do osiągnięcia jak największej efektywności obiektu lub procesu
rzeczywistego to:
a) Modelowanie
b) Symulacja
c) Optymalizacja
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
9. Kryteriami optymalizacji, które przyjęto w metodzie opracowanej w Virginia Polytechnic Institute and State
a) Optymalizacja parametrów geometrycznych, tj długości i wybiegu ściany bazuje na modelu technicznoekonomicznym ściany
b) Minimalizacja średniego kosztu jednostkowego
c) Maksymalizacja wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) rocznego przepływu finansowego
d) Dokładnego odwzorowania warunków górniczych-geologicznych pokładu i projektowanego wyposażenia
technicznego ściany
10. Podstawowymi parametrami pól ścianowych są:
a) Długość ściany
b) Grubość pokładu
c) Wybieg ściany
d) Postęp ściany ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz