Szkoły zarządzania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoły zarządzania - wykład - strona 1 Szkoły zarządzania - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WAŻNIEJSZE SZKOŁY ZARZĄDZANIA: A. naukowe zarządzanie- zajmuje się poprawą osiąganych wyników i dotyczy głównie zarządzania pracownikami F. W. Taylor (1856-1915) w książce pt. :Zasady naukowego zarządzania” napisał, że sprawne zarządzanie wymaga m.in.: - rozdziału planowania ody wykonania i daleko idącego podziału pracy - kontroli wykonania przez zarządzającego - zróżnicowania bodźców finansowych odpowiednio do wydajności i pomiarów czasu pracy - funkcjonalnej struktury organizacyjnej B. administracyjne zarządzanie- dotyczy zarządzania całą organizacją. H. Fayol (1841-1925)- zarządzanie nie jest talentem lecz umiejętnością odnoszącą się do różnych działań. Działanie te przedstawił w postaci sześciu czynności: - techniczne - handlowe - finansowe - ochronne - rachunkowe - administracyjne oraz umiejętności związanych z ich wykonaniem. Wyróżnił 5 funkcji zarządzania: - planowanie - organizowanie - rozkazywanie - koordynacja - kontrola oraz 14 zasad zarządzania. C. biurokratyczne zarządzanie- dotyczyło sposobu wykonywania władzy organizacyjnej oraz zasad kierowania - idealna biurokracja czyli cele i podział pracy wyraźnie określone. M Weber (1862-1920) stworzył idealny typ biurokracji, który jego zdaniem jest pewnym typem porządku społecznego instytucji zorganizowanej w system biura i nastawionej na bezosobowość, efektywność oraz pewność funkcjonowania. Tzw. Idealna biurokracja: 1) zasada kompetencji 2) hierachia urzędowa 3) zasada dokumentacji II. szkołą behawioralna- bierze pod uwagę ludzi, ich zachowanie i podstawy oraz relacje między nimi i współdziałanie grupy (człowiek społeczny) Prekursorzy: H. Musterberg (1863-1916) stosował psychologię pracy, która wiązała się z doborem prawników do danej pracy wg ich umiejętności, warunków pracy, oddziaływania psychologicznego Ch. Bernard (1886-1961)- przedsiębiorstwo może funkcjonować sprawnie i utrzymywać się gdy cele organizacji i pracujących są utrzymywane w stanie równowagi. H. Mayo (1880-1949)- prowadził tzw. eksperyment w Hawthorne, który dotyczył warunków pracy, wydajności i wynagrodzenia grupy osób. Wyniki wskazywały, że zachowanie pracowników kształtuje grupa, pracują dobrze jeśli są zadowoleni z pracy i mają przeświadczenie że kierownictwo dba o warunki pracy, dobrobyt i poświęca mu uwagę (emocjonalna reakcja łańcuchowa). A. nurt stosunków międzyludzkich (human relation) - jednostka i grupa w organizacji oraz ich zachowanie - przełożony w organizacji oraz jego zachowanie - integracja potrzeb pracowników z celami organizacji Człowiek jest motywowany przez potrzeby, układające się w hierarchię i obejmujące bodźce finansowe i społeczną akceptację. Przedstawiciele: E. Mayo, A. Maslow, D. McGregor (Teoria X i Y) B. nurt potencjału ludzkiego (podejście organizacyjne)- rozpatruje strony zachowania organizacyjnego związanego z : - zadowoleniem z pracy

(…)

… i zachodzących tam procesów (modele, symulacje, scenariusze) służących do podejmowania decyzji. Narzędziami są badania operacyjne. IV. współczesne kierunki zarządzania A. Podejście systemowe służy do traktowania organizacji jako jednego systemu składającego się z powiązanych ze sobą części: - systemy i podsystemy - systemy otwarte i zamknięte - synergia- współpraca działów organizacji w celu uzyskania wyższego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz