Mimesis - strona 5

Girard - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Etyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

René Girarda. Kluczowymi pojęciami teorii Girarda są niewątpliwie takie jak: mimesis, mimetyczne...

Irena Wojnar- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1988

się na uznane autorytety literackie, malarskie, filozoficzne, mówi o mimesis- naśladowaniu, katharsis...

Arystoteles - Poetyka

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1365

) Sposób naśladowania Relacja: świat przedstawiony - rzeczywistość (ludzie żywi - bohaterowie sztuki) Mimesis...

Figury słów-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

gnome, sentencja dystrybucja, merismos - podział, ta sama myśl w wielu ujęciach mimesis, notatio...

Dzieje pojęcia sztuki

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Helmut Grzegorzek
  • Estetyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596

./ Wg Sokratesa malarstwo to odtwarzanie rzeczy widzialnych /mimesis/; L. Da Vinci miał: „za najbardziej...