Mikroregion - strona 4

Pojecie regionu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

i mikroregiony (http://pl.wikipedia.org/wiki/regionalizacja). Należy to do głównie obszaru badań geografii...

Ekonomika miast i regionów - globalizacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Aldona Standar
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1232

, mezoregion, mikroregion). Region socjologiczny – zintegrowana całość, mająca określony, właściwy dla danego...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Polityka regionalna
Pobrań: 2779
Wyświetleń: 9275

, Subregiony i Mikroregion Makroregiony - mogą go tworzyć przynajmniej 2 sąsiadujące ze sobą regiony. Obecnie...

Euroregiony

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Brygida Solga
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2919

, Stowarzyszenie „Mikroregion Ścinawka” oraz Stowarzyszenie „Canticum” - wszystkie z Republiki Czeskiej. Jedną...

Gospodarka regionalna 30 godzin

 • dr Arkadiusz Mroczek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1575

sąsiadujących ze sobą państw: 66 subregionów MIKROREGION: rozwój lokalny; spójność społeczności lokalnej...

Uwarunkowania polityki regionalnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 609

terytorium kraju, regionów i mikroregionów ma wpływ ich wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną...

Polityka regionalna

Pobrań: 168
Wyświetleń: 1743

się tzw. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mikroregionów, plany urbanistyczne oraz lokalne...