Mienie publiczne ustawa - strona 600

Rzecznik Praw Obywatelskich i jego rola

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

i nietykalność, a odpowiada on jedynie przed Sejmem. Rzecznik jest organem jednoosobowym, ale ustawa przewiduje...

Organizacja rachunkowości w firmie- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bogdan Tadeusz Wardyn
 • Organizacja rachunkowości w firmie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2002

się zapotrzebowanie na informację. Uregulowania prawne 1. Ustawy: 28.04.1936 Prawo wekslowe 11.05.1936 Prawo czekowe...

Demokracja ateńska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1078

, jednak pozbawiona praw publicznych. Na Zgromadzeniu Ludowym byli reprezentowani przez opiekunów (prostates...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1981

pogląd, że im niższy poziom abstrakcji tym bardziej mamy do czynienia z teorią prawa, a im wyższy...

Opieka i kuratela-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

justyniańskiego: Tutaj mamy początkowo testamenty publiczne, z biegiem czasu zaczynają pojawiać się nowe formy...