Proces decyzyjny Rady Ministrów

Nasza ocena:

4
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces decyzyjny Rady Ministrów - strona 1

Fragment notatki:


Rządowy proces decyzyjny jest to (jak przytacza Kulesza) nielosowy charakter wyboru, jako działanie zorganizowane tj. świadome i nieautomatyczne, nastawione na osiągnięcie założonego celu. Tak więc powiedzieć można, że cały system decyzyjny polega na rozpoznaniu problemu, czyli ustalenie „stanu rzeczywistego” oraz na doprowadzeniu do pożądanych efektów, czyli przejścia do „stanu pożądanego” . Dlatego wszyscy uczestniczący w procesie decyzyjnym powinni jednoznacznie określić zaistniały problem oraz metody i sposób jego rozwiązania a także ewentualne konsekwencje przyjęcia różnych wariantów , czyli efektów ubocznych. Od strony podmiotowej rząd traktowany jest jako złożona struktura decyzyjna i wykonawcza. Stałe fazy rządowego procesu decyzyjnego: Inicjaty wa stanowi zawsze początek procesu decyzyjnego. Minister jest zobowiązany do inicjowania i opracowywania polityki RM w stosunkach do działu, którym kieruje. Inicjatywy te pojawiają się zazwyczaj z różnych stron i w zróżnicowany sposób.
Są dwa źródła inic jatywy mające podstawowe znaczenie.
a). administracja rządowa - na bieżąco prowadzi (merytoryczne) prace nad różnymi zagadnieniami w poszczególnych działach administracji rządowej. Dwa rodzaje tych prac w administracji rządowej:
nakazane ustawami
związane z problemami występującymi na tle praktyki administracyjnej
Prace te wykonywane są na stopniu centralnym: w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i urzędach centralnych. Powinny być analizowane i przetwarzane w myśl programową. b). program partii rządzącej lub umowa koalicyjna ( w tym też expose premiera w którym wymienia główne punkty programu rządu.
Prace rządu są programowane, oznacza to że sporządza się coroczne programy prac rządu
w sensie merytorycznym programowanie to ma zapewnić prawidłowe racjonalne zarządzanie sprawami kraju
w sensie politycznym- dodatkowo także sukces rządu u opinii publicznej.
c) Inne źródła pracy rządu : media, organizacje pozarządowe(gospodarcze, samorząd, związki zawodowe itd. Niektóre współdziałają z rządem w sposób zinstycycjonalizowany np. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu
Opracowanie projektu rozstrzygnięcia i formalne zgłoszenie go do rządowego procesu decyzyjnego.
Projekt dokumentu rządowego może powstawać:
zasadniczo we właściwym ministerstwie
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powołuje się specjalne organy rządowe np. Minister „bez teki”
pełnomocnik rządu do określonych spraw np. ds. reformy administracji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz