Mienie publiczne ustawa - strona 599

Rozporządzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 847

i w celu wykonania ustawy. Rozporządzenie, aby być wydany, organ wydający musi mieć do tego uprawnienia...

Regiony i regionalizmy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
 • Regiony Unii Europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2072

mające charakter prawodawstwa pochodnego, w przekazanych dziedzinach dotyczących Walii. Funkcje...

Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVIII

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840

wojskowego nacisku) Sejm konwokacyjny 1764 (elekcja przyszłego monarchy, poprzedza sejm elekcyjny, miał...

Ochrona danych osobowych - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2163

. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce...

KOORDYNACJA POLITYKI BUDŻETOWEJ UE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

budżetowy i dług publiczny. Pakt ten stanowi zabezpieczenie dla strefy euro przed nadmiernymi deficytami...

Uprawnienia i obowiązki posła i senatora.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

Uprawnienia i obowiązki wg ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora: uregulowania prawne: uwm...

POSTACIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

, przyrzeczenie publiczne, wypowiedzenie umowy) B) dwustronne (umowy) C) wielostronne Różnice...