Mienie publiczne pojęcie - strona 419

Reklama - historia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
  • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2142

publicznemu polityczna - jw. - służy nakłanianiu do określonych działań politycznych religijna ATL - Above The...

Prawo mediów - notatki z wykładów

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1064

, nie jest to jednak regułą. Pojęcie prawa autorskiego zostało wprowadzone ustawą w 1926 r. przez Fryderyka Zolla...

Cechy przestrzeni w gospodarce przestrzennej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Magdalena Wdowicka
  • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1491

( nie można w dowolny sposób zagospodarowac wlasnego terenu musimy mieć na względzie dobro publiczne, zgodnie z lokalnie...

Podstawy prawa w turystyce

  • Politechnika Opolska
  • dr Daniel Puciato
  • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3136

za przekroczenie norm prawa karnego (pozbawienie wolności , grzywna, konflikt mienia) sankcja egzekucyjna występuje...