Mienie publiczne pojęcie - strona 419

Reklama - historia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
  • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2100

publicznemu polityczna - jw. - służy nakłanianiu do określonych działań politycznych religijna ATL - Above The...

Prawo mediów - notatki z wykładów

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1043

, nie jest to jednak regułą. Pojęcie prawa autorskiego zostało wprowadzone ustawą w 1926 r. przez Fryderyka Zolla...

Cechy przestrzeni w gospodarce przestrzennej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Magdalena Wdowicka
  • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421

( nie można w dowolny sposób zagospodarowac wlasnego terenu musimy mieć na względzie dobro publiczne, zgodnie z lokalnie...

Podstawy prawa w turystyce

  • Politechnika Opolska
  • dr Daniel Puciato
  • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3080

za przekroczenie norm prawa karnego (pozbawienie wolności , grzywna, konflikt mienia) sankcja egzekucyjna występuje...