Mienie publiczne pojęcie - strona 212

note /search

Opracowanie pytań

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1435

również Regale Targu. Pojęcie Korony Królestwa Polskiego Corona Regni Poloniae - Korona Królestwa Polskiego...

Prawo budżetowe

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1295

mienia, wynajmu, dzierżawy Udziały - partycypacja budżetu gminy w podatkach zasilające budżety wyższego...

Źródła prawa handlowego

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawo handlowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1435

Przemysłu, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Prywatyzacji, Agencja Mienia Wojskowego. (E...

Kierownik organu - opracowanie

  • Uniwersytet Gdański
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

administracji publicznej. Pojęcie „osoba zajmująca stanowisko kierownicze w organie” jest sporne. Nie ulega...