Prawo administracyjne - skrypt - Urzad

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - skrypt - Urzad  - strona 1 Prawo administracyjne - skrypt - Urzad  - strona 2 Prawo administracyjne - skrypt - Urzad  - strona 3

Fragment notatki:

O matko jaki Mroczek jest głupi…
Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego
Ustrojowe prawo administracyjne
Do ustrojowego prawa administracyjnego zaliczamy
Zasady budowy aparatu adm. Publ
Strukturę
Zadania kompetencje
Podział terytorialny
Problematykę
Organ administracji publicznej - urząd
Organ administracji publ. To:
Człowiek lub grupa osób (organ kolegialny - np. rada gminy, pojedynczy radny nie jest organem tylko grupa, nie ma cech organu)
Znajdujący się w strukturze organizacyjne państwa lub samorządu terytorialnego (jeżeli organ znajduje się w adm rządowej to organ znajduje się w imieniu i na rachunek państwa, samorządu terytorialnego we własnym imieniu i na własny rachunek )
Wyjątek: podmioty wykonujące `funkcje zlecone'
Posiadający upoważnienie do stosowania środków władczych - przysługuje mu władctwo adm.
Powołany w celu realizacji norm prawa adm.
Działający w granicach przyznanych mu przez prawo - kompetencje przyznane przez prawo to podstawowy wyróżnik organu adm. Publicznej
Urzad - zorganizowany zespół Osób
Środków rzeczowych
Środków finansowych
za pomocą których organ administracji publicznej wykonuje zadania. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach zakresu własności przemysłowej jest Urząd Patentowy RP  o kurwa!! Wyjątek!! Czasami jest tak że…
Urząd:
Szczególna nazwa organu administracyjnego
Wyodrębniony zespół kompetencji
Stanowisko zajmowane przez urzędnika
Struktura organizacyjna
Instytucja
Władztwo administracyjne
Czasem nazywane imperium - przysługuje tylko administracji publicznej
Władztwo adm:
Jednostronne kształtowanie sytuacji prawnej podmiotu administrowanego przez wydanie aktów prawnych (urząd nie pyta czy może odmówić wydania pozwolenia budowy  przykład taki)
Domniemanie legalności - uznajemy że akt jest zgodny z prawem i trzeba się do niego stosować. Nawet jak nie jest legalny to trzeba się stosować do niego do czasu stwierdzenia błędu. Łeeeeeeeeeee
Stosowanie przymusu w celu zrealizowania aktów prawnych (ale ma tylko taka możliwość do stosowania przymusu a nie przymus stosowania przymusu, bo luuudzie.. to by było bez sensu, ale jak już uzna że chce użyć przymusu to nie musi już nikogo pytac o zgode tylko od razu mówi „ej tyyyy, musisz!!!”
Powiązania między organami adm. Publicznej
Kontrola Nadzór
Koordynacja
Kierownictwo
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz