Prawo budżetowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo budżetowe - strona 1 Prawo budżetowe - strona 2

Fragment notatki:

Prawo budżetowe
Budżet jest to zestawienie dochodów i wydatków państwa. Prawo budżetowe - budżet to plan finansowy o charakterze dyrektywy zawierający zespół zadań adresowanych do określonych podmiotów, na które nałożony jest obowiązek zgromadzenia określonych dochodów i dokonaniu określonych wydatków. Plan budżetowy sporządzany jest na okres 1 roku pokrywa się on z rokiem kalendarzowym w Polsce w formie ustawy budżetowej. Do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wysokość dochodów jest to wielkość minimalna. Wydatki określone w planie budżetowym są określone na wysokości maksymalnej tzn. nie mogą być przekraczane wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach. Zmiany wydatków mogą być polegać na przesunięciach wydatków może być uruchomiona rezerwa budżetowa. Wydatki w budżecie:
Obsługa deficytu - deficyt - niedobór dochodów w danym roku budżetowym - nie może on przekraczać ½ PKB Obligacje - sprzedaż papierów wartościowych skarbowych
Kredyty w bankach komercyjnych
Dochody z prywatyzacji
Krótkoterminowe papiery wartościowe (bazy skarbowe)
Obsługa długów publicznych suma deficytu z wielu lat - nie może on przekraczać 60% PKB
Zadłużenie krajowe
Zadłużenie zagraniczne - pożyczki zaciągnięte przez państwo za granicą (wydatki na obsługę długu są spłacane w ratach) Dotacje - środki przekazane na rzecz podmiotów w formie bezzwrotnej np. fundusz ubezpieczeń społecznych, przekazuje się je powiatom, gminom, i województwom. Dotacje mają charakter celowy, są przeznaczone na realizacje pewnych celów np. szkolnictwo powiatowe. Dotacje udzielane na działania własne gminy - inwestycje. Spełnienie przez gminę pewnych warunków. Musi mieć charakter wspomagający max, 80% (gdy gmina rozpoczyna inwestycję, ale brakuje jej pieniędzy na dalszą realizację. Subwencje - Służą równoważeniu budżetu
Finansowanie administracji centralnej np. sądy, prokuratura, MSW, kancelaria prezydenta.
Wydatki administracji socjalnej - np. finansowanie ochrony zdrowia, kultury i sztuki, edukacji, sportu. To tu występują największe oszczędności wydatków budżetowych.
System zasilania budżetu - podatki Samorządy terytorialne - dochody i wydatki Budżet gmin - najniższe ogniwo. Kilka grup dochodów, największy wachlarz Własne
Podatkowe - na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są to; Podatki od nieruchomości - ma decydujące znaczenie, dotyczy budynków, gruntów, budynków. Podatek od środków transportu - pobierany od samochodów ciężarowych Podatek fakultatywny - może być wprowadzony do gminy np. podatek od psów.

(…)

… ciężarowych Podatek fakultatywny - może być wprowadzony do gminy np. podatek od psów. Opłata targowa - opłata przynosząca duże profity dla gminy.
Opłata miejscowa - dawana opłata klimatyczna Opłata administracyjna - np. za przesłuchanie świadka oraz te czynności, za które nie ponosi się opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa - np. wydawanie aktów zgonów, urodzenia
Podatek od czynności cywilnoprawnych - pobierany od dzierżawy, najmu, kupno, sprzedaż i inne. Podatek od spadków i darowizn Podatek rolny i leśny
Karta podatkowa - zryczałtowany podatek - płacą go małe zakłady i przedsiębiorstwa. Jest zryczałtowanym podatkiem. Kwota zróżnicowana jest od rodzaju działalności, ilości osób zatrudnionych wielkość miejscowości, w której zakład się znajduje.
Samopodatkowanie - (W gminie jest dużo tytułów podatkowych, lecz małe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz