Mienie publiczne i metody jego wyceny - strona 5

Poliyka bilansowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Głębocka
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2100

, Metody wyceny majątku trwałego i obrotowego, Stosowania rozliczeń międzyokresowych, Tworzenie odpisów...

Dochody JST-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

z mieniem samorządowym. Własność komunalna jest rodzajem mienia publicznego. Własność polega...

Encyklopedia rachunkowości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria zarządzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

netto. WARTOŚĆ PRZECIĘTNA Jest stosowana jako jedna z metod wyceny składników majątku obrotowego...

Gospodarka Nieruchomościami

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr inż. Michał Żak
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4403

Grupa I - Mienie publiczne i prywatne, podmioty prowadzące gospodarkę, zawody nieruchomościowe 1.1...

Rachunkowość budżetowa notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 4095

na ustawę budżetową ) jest nim rok kalendarzowy - zapisanie metod wyceny aktywów i pasywów - określenie kont...

Ewidencja materiałów cd

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

lub rzeczywistych cen nabycia rozchody materiałów - wycenia się przy pomocy jednej z następujących metod: FIFO...

Gospodarka nieruchomościami - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2016

. nieruchomości przedmiot -mienie-definiowane jako własność i inne prawa majątkowe (art.44.kc) podmiot - osoby...

Operat szacunkowy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Barbara Lech-Turaj
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1435

i uzasadnienie wyboru podejścia i metody wyceny oraz wskazanie rodzaju określanej wartości……………………………………………………10...