Egzamin - opracowany - zestaw I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - opracowany - zestaw I - strona 1 Egzamin - opracowany - zestaw I - strona 2 Egzamin - opracowany - zestaw I - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw I
1.
Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
PODEJŚCIA:
PORÓWNAWCZE:
metoda porównania parami
metoda korygowania ceny średniej
metoda analizy statystycznej rynku
DOCHODOWE:
metoda inwestycyjna:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
metoda zysków:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
MIESZANE:
metoda pozostałościowa
metoda wskaźników szacunkowych gruntów
metoda kosztów likwidacji:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
KOSZTOWE:
metoda kosztów odtworzenia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
metoda kosztów zastąpienia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
2.
TOK POSTĘPOWANIA W METODZIE INWESTYCYJNEJ; TECHNIKA KAPITALIZACJI
PROSTEJ; WARTOŚĆ NETTO
Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn dochodu rocznego i
współczynnika kapitalizacji. Współczynnik kapitalizacji odzwierciedla okres, w którym powinien nastąpić zwrot
środków, wydatkowanych na zakup nieruchomości, z dochodów uzyskiwanych z tej nieruchomości.
Wysokość współczynnika kapitalizacji ustala się na podstawie badania rynku nieruchomości jako wzajemną
relację pomiędzy ceną transakcyjną zapłaconą za nieruchomość a dochodem możliwym do uzyskania z tej
nieruchomości.
Technika kapitalizacji prostej
V =
gdzie:
D x Wk
= D x
1
R
V - wartość
D - dochód
Wk - współczynnik kapitalizacji, R – stopa kapitalizacji
3.
NA CZYM POLEGA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I JAK SIĘ JE WYCENIA
Prawo użytkowania wieczystego jest trwałym, długoterminowym i odpłatnym prawem rzeczowym
ustanowionym na nieruchomości stanowiącej własność publiczną.
Określanie wartości prawa użytkowania wieczystego dokonywane jest w podejściu porównawczym, poprzez
odniesienie się do cen uzyskiwanych przy sprzedaży tego prawa (jako prawa już istniejącego) w obrocie
nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi z uwzględnieniem wysokości stawek procentowych opłat
rocznych i niewykorzystanego dotychczas okresu trwania prawa użytkowania wieczystego.
4. W PRZYPADKU BRAKU DANYCH BRAKU DANYCH O TRANSAKCJI SPRZEDAŻY
PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI,
ale dokonywane są transakcje sprzedaży prawa własności przysługujące do nieruchomości, to rynkową
wartość prawa do użytkowania wieczystego wylicza się na podstawie wzajemnej relacji pomiędzy cenami
prawa użytkowania
wieczystego, a prawem własności nieruchomości . Wyliczona wartość prawa w
podejściu porównawczym odpowiada wartości rynkowej, odpowiadającym rynkowym relacją cenowym w
obrocie nieruchomościami. W przypadku braku obrotu takim prawem na rynku, wyliczana jest w sposób
wskaźnikowy jako iloczyn wartości niezabudowanej nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa
własności i prawnie określonego (w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego) współczynnika korygującego, jaki ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz