Wycena nieruchomości- pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3094
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wycena nieruchomości- pytania na egzamin - strona 1 Wycena nieruchomości- pytania na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
Tok postępowania w metodzie inwestycyjnej; technika kapitalizacji prostej; wartość netto
Na czym polega użytkowanie wieczyste i jak się je wycenia
W przypadku braku danych braku danych o transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości,
Co podlega wycenie w metodzie kosztowej ( zasięg)
Treść księgi wieczystej spółdzielczego prawa do lokalu
Zestaw II
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
Co to jest zużycie wymienić rodzaj
Opisać metodę pozostałościową
Metody wyceny uwzględniające upływ czasu
Jakie cechy wpływają na wartość nieruchomości
Czynsz definicja i rodzaje czynszów
Zestaw III
3.1 Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
3.2 Przepisy prawne związane z wyceną
3.3 Definicja nieruchomości
3.4 Definicja i sposoby obliczania stopy dyskontowej
3.5 Tok postępowania przy metodzie korygowania ceny średniej
Zestaw IV
4.1 Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
4.2 Metoda pozostałościowa
4.3 Rodzaje czynszów + definicja
4.4 Rodzaje zużycia
4.5 Korygowanie ceny średniej przy uwzględnieniu czasu
Zestaw V
5.1 Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
5.2 Cechy rynku
5.3 Wycena gruntów pod drogami publicznymi – Rozporządzenia Rady Ministrów
5.4 Technika dyskontowania strumieni dochodów
5.5 Metoda likwidacji
Zestaw VI
6.1 Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
6.2 Ograniczone prawa rzeczowe.
6.3 Rodzaje rynków nieruchomości – definicje
6.4 Określić obszar zastosowania w podejściu porównawczym
6.5 Opisać technikę elementów scalonych
Zestaw VII
7.1 Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
7.2 Jak wycenia sie prawo uzytkowania wieczystego dla nieruch.
7.3 podstawy prawne przy wycenie mienie zaburzańskie
7.4 co podlega wycenie w metodzie kosztowej
7.5 jakie stosuje sie metody przy wycenianiu sluzebnosci
7.6 tok postępowania technika kapitalizacji prostej
Zestaw VIII
8.1 Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
8.2 Dokonaj podziału rynku nieruchomości.
8.3 Wymień rodzaje wartości i podaj ich definicje (Ustawa o gn.)
8.4 Jakie są zasady wyceny dla potrzeb ustalenia podstawy odliczeń amortyzacyjnych. Podaj daty istotne dla sporządzenia
operatu szacunkowego.
8.5 Podaj tok czynności przy wycenie metodą korygowania ceny średniej.
8.6 Wymień rodzaje zużycia, podaj ich definicje oraz sposoby ich oblicznia.
Zestaw IX
9.1 Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
9.2 Cechy rynkowe
9.3 Definicja nieruchomości
9.4 Etapy wyceny w technice elementów scalonych
9.5 Zakres stosowania podejścia kosztowego
9.6 Jakie są ważne daty w operacie szacunkowym dla opłaty planistycznej
Zestaw X
10.1 Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
10.2 Wymień przepisy, podstawy prawne związane z wyceną nieruchomości.
10.3 Omów znane Ci zasady korygowania ceny ze względu na upływ czasu.
10.4 Podaj definicję stopy dyskontowej i sposoby jej określenia.
10.5 Wymień i omów metody wyceny służebności
10.6 Jakie są zasady wyceny ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz