Encyklopedia rachunkowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia rachunkowości  - strona 1 Encyklopedia rachunkowości  - strona 2 Encyklopedia rachunkowości  - strona 3

Fragment notatki:

W    WALUTA Jednostka pieniężna będąca prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, a także taka, która została wycofana z obiegu, ale podlega wymianie. Z punktu widzenia danego kraju wyróżnia się: 1) w. krajową, czyli pieniądze będące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym (np. w Polsce - waluta polska, czyli znaki pieniężne - banknoty i monety - emitowane przez NBP); 2) w. obce, czyli pieniądze niebędące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozrachunkowe (jak np. SDR).
O w. najczęściej mówi się w kontekście dokonywania płatności w operacjach danego kraju z zagranicą. Zakładając pewien zakres (węższy lub szerszy) wymienialności w. krajowej na w. innego kraju lub możliwości dokonywania i rozliczania transakcji w danej w., wyodrębnia się w. wymienialne, czyli określone przez Prezesa NBP jako wymienialne, oraz w. niewymienialne. Dla w. wymienialnych NBP określa kursy średnie. Ponadto zobowiązania pieniężne w obrocie z zagranicą mogą być wyrażone wyłącznie w w. polskiej lub w walutach wymienialnych, a płatności mogą być realizowane także tylko w tych walutach lub dewizach płatnych w takich walutach. W związku z tym dla podmiotu dokonującego rozliczeń z zagranicą istotne są kwestie dotyczące możliwości otrzymywania w. z zagranicy, jej utrzymywania lub zamiany na w. krajową, a także nabywania w. i dokonywania transferu za granicę. Czynności te mogą wymagać uzyskania pozwoleń przewidywanych przepisami dewizowymi, co może wiązać się z ryzykiem transferu, a także z ryzykiem kursowym.
Joanna Wielgórska-Leszczyńska Zob. → Aktywa finansowe; Aktywa pieniężne; Dumping walutowy; Hedging walutowy; Integracja walutowa; Interwencja walutowa; Koszyk walutowy; Parytet walutowy; Prawo dewizowe; Rezerwy walutowe; Ryzyko walutowe; Wymienialność waluty.
WARTOŚCI DEWIZOWE W rozumieniu ustawy - Prawo dewizowe wartości dewizowe to: 1) zagraniczne środki płatnicze (waluty obce), czyli pieniądze niebędące w kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozrachunkowe (tj. wymienialne jednostki rozrachunkowe stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w tym SDR - jednostki rozrachunkowe Międzynarodowego Funduszu Walutowego); 2) złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab monet bitych po 1850 r., półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej, a także wyroby ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców (złoto dewizowe i platyna dewizowa).
Joanna Wielgórska-Leszczyńska Zob. → Prawo dewizowe.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Możliwe do określenia niepieniężne składniki aktywów, niemające postaci fizycznej, posiadane przez jednostkę w celu wykorzystania do produkcji dóbr, świadczenia usług lub oddania do używania osobom trzecim. Do w.n.p. zalicza się możliwe do identyfikacji aktywa w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne, które można przyporządkować tym aktywom, oraz gdy można wiarygodnie ustalić podstawę ich wyceny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz