Indeksy giełdowe - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Indeksy giełdowe - opracowanie - strona 1 Indeksy giełdowe - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Indeksy giełdowe     Indeks giełdowy – wskaźnik określany na podstawie cen akcji i innych wielkości  charakteryzujących akcje     Funkcje indeksu giełdowego:    informacyjna,     odniesienia,     bazy.     W konstrukcji poszczególnych indeksów giełdowych uwzględnia się wiele kryteriów,  a do najważniejszych zalicza się :  1) liczbę spółek uwzględnionych w konstrukcji indeksu:    uwzględnienie wszystkich lub przeważającej większości spółek  występujących na giełdzie lub w jej wybranym segmencie,    uwzględnienie niewielkiej, lecz reprezentatywnej dla giełdy (lub jej segmen- tu) liczby spółek;  2) sposób ważenia konstrukcji indeksu:    wagi zależne od cen akcji spółki    wagi zależne od kapitalizacji spółki (wartości rynkowej spółki), czyli ceny akcji  pomnożonej przez liczbę występujących akcji;  3) uwzględnienie dochodów z tytułu dywidend i praw poboru:    przy uwzględnieniu tych dochodów - mamy do czynienia z indeksem typu  dochodowego,     przy nieuwzględnianiu tych dochodów - mówimy o indeksie typu cenowego,  4) sposób uśredniania w konstrukcji indeksu:    średnia arytmetyczna (ma zastosowanie z uwzględnieniem wag podawanych  oficjalnie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie),    średnia geometryczna.    GPW w Warszawie publikuje aktualnie 14 indeksów:   WIG20, mWIG40, sWIG8Q, WIG, WIG – PL, WIG - banM, WIG - budownictwo, Wig -  chemia, WIG - deweloperzy, WIG - informatyka, WIG - media; WIG - paliwa, WIG -  spożywczy, WIG - telekomunikacja.        ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz