Indeksy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Indeksy - strona 1

Fragment notatki:

16 stron materiałów na temat indeksów giełdowych w Polsce i na świecie. Omawiane w notatce tematy to między innymi:
WIG20, MIDWIG, TechWIG, WIRR, WIG, NFI, DJIA

INDEKSY GIEŁDOWE
POLSKA I ŚWIAT
Indeksy Giełdowe
W związku z potrzebą oceny sytuacji na wtórnym rynku papierów wartościowych tzn. na giełdzie i w obrocie poza giełdowym pojawiła się konieczność określania dla każdego rynku syntetycznego wskaźnika, który odzwierciedlałby zmiany cen akcji na danej sesji. Nazywa się go wskaźnikiem rynku, indeksem giełdy bądź wskaźnikiem giełdy (ang. market index). Indeksy giełdowe pełnią następujące funkcje: wskaźniki koniunktury na danej giełdzie, ułatwiają monitorowanie zmian wartości kapitału na rynku, są odbiciem tendencji charakteryzujących daną gospodarkę, wykorzystywane są do prognozowania trendów, indeks giełdy może być traktowany również jako instrument finansowy, co ma znaczenie przy opcjach i kontraktach financial futures (instrumentach pochodnych). Dobry indeks giełdowy powinien spełniać następujące warunki: wskazywać jakie zaszły zmiany w cenach akcji (papierów wartościowych) na giełdzie w danym dniu w porównaniu do pewnego okresu podstawowego tzn. rosnąć, gdy rosną ceny większości akcji, a spadać, gdy spadają ceny większości akcji, opierać się na stosunkowo dużej liczbie akcji, reprezentujących przeważającą część akcji, którymi obraca się na danej giełdzie, nie zależeć od samych wartości akcji, a jedynie od zmian wartości, uwzględniać udziały akcji danej spółki w zbiorze wszystkich akcji, którymi się obraca na danej giełdzie. Liczba akcji w indeksie: indeks może uwzględniać wszystkie lub część akcjii notowanych na giełdzie, przykładowo: indeksy WIG i WIRR obejmują wszystkie akcje odpowiednio rynku podstawowego i równoległego, natomiast WIG 20 tylko pewną ilość wybranych spółek rynku podstawowego, NYSE (New York Stock Exchange) obejmuje wszystkie akcje giełdy nowojorskiej, czyli około 2.300, DJIA (Dow Jones Industrial Average) z New York Stock Exchange obejmuje 30 spółek przemysłowych, S&P 500 z New York Stock Exchange obejmuje 500 akcji, FTSE 100 z giełdy londyńskiej, używany jako podstawa do zawierania transakcji opcyjnych i terminowych typu futures jest oparty na 100 akcjach, Wilshire 5000 Equity Index obejmuje w zasadzie wszystkie akcje znajdujące się w obrocie w USA. wyróżniamy następujące sposoby ważenia akcji w indeksie: ważenie wartością rynkową spółki (kapitalizacją - np. WIG). W tak konstruowanym indeksie większy wpływ na wartość indeksu mają spółki większe, czyli te o większej wartości rynkowej,

(…)

… spółki (np. S&P 500), jednakowa waga niezależnie od wartości spółki lub akcji (ang. unweighted market index) np. DJIA. W tym przypadku zakładamy, że w każdą akcję inwestujemy tą samą ilość pieniędzy. Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Indeks WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) - jest oficjalnym indeksem dla akcji notowanych na giełdzie; odzwierciedla on dochodowość inwestycji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz