Mienie publiczne i metody jego wyceny - strona 18

Zmiany w bilansie

  • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2023

rachunkowości. Zawiera ona między innymi następujące zmiany dotyczące: OGÓLNE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW...

Finanse publiczne UEK

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2240

i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem; • zasady zarządzania państwowym długiem...

Rachunkowość zarządcza wykłady

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • dr Svietlana Rogozina
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1953
Wyświetleń: 6503

najpóźniejszej, Według stałej ceny ewidencyjnej. Trzy pierwsze metody przewidują wycenę rozchodu na poziomie ceny...

Rynki finansowe - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

1992r. A. Wernon i R. Wernon: Inżynieria finansowa: Wycena instrumentów pochodnych, Symulacje...

Osoby prawne - metoda regulacji prawnej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Dragun-Gertner
  • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1505

i strukturalne powiązania z państwem Art. 441 KC  §1. Własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie...