Rynki finansowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe - wykład - strona 1 Rynki finansowe - wykład - strona 2 Rynki finansowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

RYNKI FINANSOWE
Wykład 1
ISTOTA PRZEDMIOTU „RYNKI FINANSOWE” SPRAWY PORZĄDKOWE (ćwiczenia, stopień końcowy na podstawie aktywności na ćwiczeniach i wykonania zadań domowych).
ZALECANA LITERATURA Książki: S. Sroczyński, M. Witek, Instrumenty Finansowe (matematyka finansowa, bony skarbowe, wybrane instrumenty rynku pieniężnego, obligacje); Dom Wydawniczy ABC 1999r. R. Czerniawski, Giełdy; Wydawnictwo Park Bielsko-Biała 1992r.
A. Wernon i R. Wernon: Inżynieria finansowa: Wycena instrumentów pochodnych, Symulacje komputerowe, Statystyka rynku. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998 (dla profilu magisterskiego). Jakub Borowski i inni. Matematyka Finansowa (przykłady, zadania, testy, rozwiązania). Pod red. Marii Podgórskiej. Warszawa 1997. Oficyna Wydawnicza SGH.
Czasopisma: nasz Rynek Kapitałowy. Miesięcznik poświęcony analizie polskiego rynku kapitałowego. Ukazuje się od 1996 roku.
Rynek Terminowy. Kwartalnik. Ukazuje się od 1998 roku.
Wydawnictwa informacyjne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Dzienniki, witryny: Parkiet
Rzeczpospolita, GW
Internet
Rynek finansowy
Przez rynek finansowy będziemy rozumieć system organizacyjno - prawny złożony z instytucji i funkcjonujących w nich zespołów ludzkich, którego celem jest kojarzenie podaży i popytu na instrumenty finansowe i umożliwianie zaspokojenia potrzeb zainteresowanych stron w tym zakresie.
Instrumenty finansowe - specyficzny „towar”, którym handluje się na rynkach finansowych. Papier wartościowy (rodzaj instrumentu finansowego) - Zbywalne dokumenty (okazicielskie lub imienne) reprezentujące ustalone prawa ich posiadacza do zaspokojenia roszczeń majątkowych lub wierzycielskich przez emitenta. Papierem wartościowym nie jest zatem tzw. papier legitymacyjny, np. polisa ubezpieczeniowa, nie jest nim również znak na okaziciela np. bon towarowy, bilet komunikacyjny itp. Dematerializacja znacznej części emitowanych papierów wartościowych. Zdematerializowane papiery wartościowe istnieją w postaci zapisu elektronicznego w pamięci komputera.
Instrumenty finansowe pochodne (instrumenty emitowane na bazie innego instrumentu finansowego, nazywanego instrumentem bazowym) - nie miały i nie mają formy papieru wartościowego, chociaż dają ich posiadaczowi prawa podobne do praw posiadacza typowego papieru wartościowego.
Inżynieria finansowa - dziedzina zajmująca się aspektami teoretycznymi i praktycznymi kreowania nowych instrumentów finansowych dostosowanych do różnorodnych potrzeb inwestorów, tak co do oczekiwanych zwrotów jak i do nastawienia do podejmowania ryzyka inwestycji.


(…)

… 1585.
Początki giełdy pieniężnej - wekslarze włoscy.
Maklerzy - pierwsze regulacje prawne wprowadza Dyrektorium Kupieckie w 1667 roku.
Pierwsza giełda towarowa ze statutem: Antwerpia 1608 rok
Wiek XVIII / XIX i pierwsza połowa wieku XX
Rok 1773 - pierwsza na świecie giełda papierów wartościowych, London Stock Exchange w Londynie (funkcjonuje do dzisiaj). Rok 1792 - New York Stock Exchange (NYSE…
… by załatwiać sprawy bankierskie i handlowe.
1809 rok można uznać za rok pojawienia się instytucji giełdy na ziemiach polskich. W Księstwie Warszawskim wprowadzono francuski kodeks handlowy, w którym określono zadania giełdy. Przepis ten nie wszedł w życie.
12 maja 1817 roku w Pałacu Saskim utworzono giełdę na podstawie postanowienie Księcia Namiestnika Królewskiego gen. J. Zajączka. Giełda miała być otwarta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz