Mienie publiczne i jego kategorie - strona 5

Mienie komunalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2072

stało się mienie państwowe służące użyteczności publicznej, które z mocy prawa stało się mieniem...

Definicja aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

)   organizacji urzędów i instytucji gminnych,   3)   zasad zarządu mieniem gminy, zasad i trybu korzystania...

Wolność gospodarcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

teryt.; radni → z wykorzystaniem mienia gminnego; osoby pełniące funkcje publiczne - kierownicze...

Prawo gospodarcze - Prawo administracyjne

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2758

gospodarczej oraz problematykę mienia pod zarządem publicznym (mienie Skarbu Państwa i innych podmiotów...

Finanse publiczne- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

są przemieszczenia zasobów mające charakter czasowy, zwrotny: po wypłacie środków publicznych prędzej lub później...

Opracowane pytania z zaliczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1323

, wpływy ze sprzedaży lub dzierżawy mienia publicznego, lokaty, depozyty, składki i inne. Wydatki publiczne...

Zasada władztwa daninowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2247

tak, że przyjmie formę konfiskaty mienia; czy 75% opodatkowania za dochody z nieujawnionego źródła to konfiskata...

Status civitatis-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

. Z biegiem lat wyodrębniły się 3 kategorie mieszkańców tj. obywatele rzymscy, Latynowie i peregryni Status...

KONTROLA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 840

. ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, ocenę...