Wolność gospodarcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wolność gospodarcza - strona 1 Wolność gospodarcza - strona 2

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron.
WOLNOŚĆ GOSPODARCZA Prawna istota wolności gospodarczej i dopuszczalność jej ograniczeń geneza → koncepcja liberalizmu i autonomii jednostki w sferze gosp. → jako pochodna wolności → w K RP jako filar gosp. rynkowej i jako samodzielna zasada ustrojowa ; funkcja → organy państwowe nie mogą uchylić tej wolności, a gdy mogą ją ograniczyć w imię interesu publ. to ogr. nie może być dowolne; w razie zbiegu różnych praw i wolności i różnej ich ochrony konieczne jest porównanie tych praw i wolności;
jako samodzielna zasada ma moc derogującą w tym sensie, że wyznacza granice stanowienia i stosowania prawa:
należy przyjąć taką interpretację/rozwiązanie, które najpełniej realizuje tą zasadę;
domniemanie na rzecz wolności gospodarczej; ograniczenia orzecz. TK z 1992 r. → dopuszczalne są ogr. tej zasady o ile są merytorycznie uzasadnione , tj. by rachunek aksjologiczny przemawiał na korzyść ograniczenia; orzecz. TK z 1995 r. → dział. gosp. może podlegać szerszym ogr. niż prawa i wolności osobiste czy polityczne, w szczególności prawo państwa do stanowienia takich norm, które minimalizują przypadki nierzetelności w stosunkach między podmiotami oraz w stosunku do podmiotów publicznych; art. 31 ust. 3 → ograniczenia wolności, w tym gosp. muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności = przesłanki ograniczeń kumulatywne : ustawowa forma ograniczenia → to nie tylko wymóg wyłączności ustawy dla normowania sytuacji prawnej jednostek, ale też wymóg kompletności takiego uregulowania (zakaz norm blankietowych) → orzecz. TK z 2000 r.; ist­nienie w państwie demokratycznym konieczności wprowadzenia ograniczenia → 2 elementy: konieczność - gdy żaden inny środek nie jest wystarczający do realizacji celów z tego art.; odwołanie do demokratycznego państwa - nakaz oceny z punktu widzenia standardów demokratycznych materialnych jak i proceduralnych; funkcjonalny związek konieczności ze wskazanymi wartościami - bezp. państwa, porządek publ., ochrona środowiska, zdrowie i moralność publ., wolności i prawa innych osób - katalog zamknięty (TK); zakaz naruszania istoty wolności → orzecz. TK z 1999 → wyróżnienie elementów podstawowych i dodatkowych, a ocena musi uwzględniać wszystkie unormowania dot. wolności, gdyż mogą one albo nakładać albo rekompensować pewne ograniczenia; zasada równości → wolność gosp. przysługuje wszystkim (= os. fiz. i os. pr.) na równych prawach; ważne uregulowania p.m.: art. 2 ust. 1 MPPOiP oraz art. 14 EKoOPCiPW - nierówność to m.in. wszelkie arbitralne zróżnicowanie sytuacji gospodarujących obywateli; orzecz. TK ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz