Opracowane pytania z zaliczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania z zaliczenia - strona 1 Opracowane pytania z zaliczenia - strona 2 Opracowane pytania z zaliczenia - strona 3

Fragment notatki:

Finanse publiczne a sektor publiczny Sektor publiczny, jak i finanse publiczne należą do tej samej kategorii pojęciowej, której ramy zakreśla nieprywatna własność majątku i funduszy. Finanse publiczne , gromadzenie i rozdzielanie zasobów pieniężnych przez instytucje publiczno-prawne (państwo, związki państw, organizacje międzynarodowe, samorządowe, instytucje ubezpieczeniowe i inne). Finanse publiczne są materialną podstawą działania tych instytucji i warunkiem spełnienia przez nie funkcji społecznych i gospodarczych do których zostały powołane. Głównymi źródłami dochodów publicznych są: podatki , opłaty publiczne , darowizny, kontrybucje , grzywny , kary, pożyczki, oprocentowanie, emisja znaków pieniężnych i  papierów wartościowych , wpływy ze sprzedaży lub dzierżawy mienia publicznego, lokaty , depozyty , składki i inne. Wydatki publiczne obejmują głównie finansowanie administracji państwowej, wymiary sprawiedliwości, ochrony porządku publicznego, obronności, służby zdrowia, oświaty, nauki i sfery socjalnej (wypłaty rent, emerytur, stypendiów, zasiłków itp.). Mogą one obejmować także finansowanie rozwoju gospodarki narodowej, poszczególnych procesów lub podmiotów gospodarczych. Istnieniu finansów publicznych towarzyszy system organów finansowania, spełniających na poszczególnych szczeblach administracji państwowej funkcje decyzyjne (ustalanie wysokości dochodów i rozdział wydatków), funkcje poboru (aparat skarbowy) funkcje kontrolne. Sektor publiczny, ogół przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą , których zarządzanie leży w gestii państwa . Według kryterium majątkowego sektor publiczny tworzą: majątek służący władzy i administracji państwowej,
majątek służący publicznym instytucjom usługowym,
majątek w użytkowaniu publicznym,
majątek zaangażowany w działalności gospodarczej
Według kryterium własności sektor publiczny jak i finanse publiczne łączy nieprywatna własność majątku lub funduszy. Różnice między sektorem publicznym, a finansami publicznymi:
Sektor publiczny reprezentuje realne zjawiska i procesy gospodarcze, tzn. wytwarza określone dobra i usługi; cechy tej nie osłabia fakt, że procesom wytwarzania dóbr i usług towarzyszą zjawiska oraz procesy pieniężne, gdyż wynika to z pieniężnego charakteru całej gospodarki.
Finanse publiczne reprezentują zjawiska i procesy pieniężne.
W sektorze publicznym decydujące znaczenie ma majątek(trwały i obrotowy), powstały na skutek procesów narastania (akumulacji), finansowych ze środków publicznych ; stąd też w analizie działalności sektora publicznego dominuje metoda majątkowa (zasobowa).


(…)

…. lub z odrębnych ustaw.
3. Rodzaje dochodów budżetu państwa
Za 2008 (?)
- dochody podatkowe 86,4 mld
- dochody niepodatkowe 7,6 mld
- dochody zagraniczne 0,1
- wpłaty z UE
- środki z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi 6 mld 4. Prowizorium budżetowe Prowizorium budżetowe to budżet uchwalony tymczasowo, na pewien czas przed budżetem rocznym, a także budżet roczny w formie ogólnych jego założeń. Jest to tryb awaryjny, wchodzi w życie gdy ustawa budżetowa z pewnych względów nie może być uchwalona. Prowizorium budżetowe ma charakter tymczasowy, wygasa wraz z upływem terminu na który zostało uchwalone, bądź też gdy ustawa budżetowa zostanie uchwalona. Określa dochody i wydatki Państwa. Tryb tworzenia prowizorium budżetowego jest taki sam jak ustawy budżetowej, czyli inicjatywa ustawodawcza przysługuje tylko Radzie Ministrów. Jedną z cech charakterystycznych prowizorium budżetowego jest to, iż jest ono uchwalane na okres krótszy niż 1 rok. Taką procedurę przewidywała już konstytucja marcowa. Ostatnio prowizorium w Polsce zostało uchwalone w 1992 roku. 5. Co to jest kotwica deficytu budżetowego państwa i ile wynosi na 2010 rok
Kotwica budżetowa” ( hasło wymyślone podobno przez PIS ) używane przez rząd…
… się ostatecznym wynikiem finansowym (metoda budżetowania netto)
7. Dochody własne gmin (ile % w stosunku do dochodów ogółem)
Za 2008 rok : dochody własne 50% 30mld (rosną) Ponadto: subwencje 30% 19mld (maleją) dotacje celowe 12mld (rosną)
Dodatkowo podana struktura dochodów własnych gmin: Wpływy z 7 podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz