Procedury budżetowe- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedury budżetowe- wykład 1 - strona 1 Procedury budżetowe- wykład 1 - strona 2 Procedury budżetowe- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

18.02.2013
Wykład 1
Sprawy organizacyjne:
Literatura:
Nie ma zwartego opracowania „Procedura budżetowa”, ale jest wypracowana metoda postępowania.
2 ustawy:
Ustawa z 2 kwietnia 1997 „Konstytucja RP”
Ustawa z 27 sierpnia 2009 „O finansach publicznych” dz. u. 157, pozycja 1240 z 7/8 zmianami
Styczniowa zmiana była najistotniejsza
Materiał z wykładów
Egzamin:
Test 30 pytań podzielonych na 2 części:
Test wielokrotnego wyboru, ale bez punktów ujemnych, za trafienie w 1 odpowiedź z dwóch będzie 0,5 pkt
Pytania prawda/fałsz
I deklaruje, że zmieni test, który robiła w ostatnich dwóch latach a jakiś głos z sali na to „Na bank …”
Procedura budżetowa:
Procedura budżetowa - to prawnie wyznaczone reguły, które stosują Jednostki Sektora Finansów Publicznych w celu wykonywania swoich zadań, których podstawą jest budżet.
Pod pojęciem procedury budżetowej przyjmuje się całokształt prawnie określonych zasad postępowania z budżetem.
Etapy procedury:
I - Przygotowanie projektu budżetu
II - Uchwalanie budżetu - kroki podjęte w celu uchwalenia budżetu, nie jest to czynność jednorazowa, mija pewien okres czasu
Budżet JST - 1,5 miesiąca
Budżet państwa - 3 miesiące
III - Wykonanie budżetu - trwa cały rok budżetowy, jest identyczne i dla budżetu państwa i JST
IV - Sprawozdawczość i kontrola - niektórzy wyróżniają osobno te etapy
Sprawozdania wykonuje się w krótszych okresach:
Półrocznych
Kwartalnych
Sprawozdawczość finansowa - jest roczna
Z kontrolą mamy do czynienia na każdym z etapów
Każdy etap wynika sztywno z wcześniejszego - nie można zmieniać kolejności
Budżet - podstawy gospodarki finansowej w sferze budżetowej
Słowo „budżet” może oznaczać:
Zasób pieniężny państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
Roczny plan gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych gospodarki państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Akt normatywny upoważniający do gromadzenia dochodów oraz ich wydatkowania zgodnie z planowanymi ustaleniami
Budżet to plan finansowy samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w sposób jawny uchwalony na okres roku kalendarzowego.
Budżetem nazywa się plan dochodów i wydatków sektora publicznego uchwalany corocznie przez organa przedstawicielskie, czyli: sejm, rady gminy, powiatów i sejmik.
Budżet musi spełniać 3 cechy:
Jest uchwalany (ustawą lub uchwałą)


(…)

…, gospodarka środkami publicznymi jest jawna, sprawozdania z wykonania budżetu są jawne
Absurd: dostęp do dowodów księgowych, wyników audytu, sprawozdań audytowych jest jawny, ale występuje też ochrona danych osobowych
Przez pewien czas radni mieli dostęp do dokumentów
Biuletyn Informacji Publicznej - można w nim przeczytać min. uchwały, projekty ustaw
Zasada przejrzystości - w ustawie o finansach publicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz