Procedury budżetowe

note /search

Budżet - pojęcie i funkcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2072

PROCEDURY BUDŻETOWE Dr E. Stolorz-Krzisz WYKŁAD 1 - 21.02.2011 I. Budżet - podstawa gospodarki finansowej w sferze budżetowej (a nie w sferze finansów publicznych! Pojęcie finanse publiczne jest pojęciem szerszym) Budżet - słowo wywodzące się z Włoch (bulga - sakiewka), potem budżet z angielskie...

Etapy procedury budżetowej- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 5635

VII. Procedura budżetowa Procedura budżetowa to prawnie wyznaczone reguły, które stosują jednostki sektora finansów publicznych w celu wykonywania swoich zadań, których podstawą jest budżet. Pod pojęciem procedury rozumie się całokształt prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Etapy proce...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - Budżet

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 2317
Wyświetleń: 4312

Budżet to: Plan przychodów i wydatków jednostek sektora finansowego Roczny plan dochodów wydatków jednostek budżetowych Plan dochodów i wydatków uchwalonych corocznie przez organy stanowiące Plan przychodów i rozchodów przyjmowanych co rocznie przez organy zarządzające Zasada szczegółowości przy...

Struktura budżetu- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2968

WYKŁAD 2 - 07.03.2011 III. Struktura budżetu Budżet państwa: Budżet własny (art. 110 UoFP) dochody + przychody wydatki + rozchody Budżet środków europejskich (art. 117 UoFP) dochody z budżetu UE wydatki na programy Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST): Budżet własny JST Plan fi...

Zasady budżetowe- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1603

II. Zasady budżetowe Zasady dotyczące przygotowania budżetu 1,2,3 1) Zasada powszechności (zupełności) Prof. Z. Gilowska - wszystko, co dotyczy sfery budżetowej powinno być w 1 akcie prawnym (w jedną całość). 2) Zasada jedności formalnej Wszystkie dochody muszą być ujęte w budżecie i wszystkie zada...

Procedury budżetowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1407

18.02.2013 Wykład 1 Sprawy organizacyjne: Literatura: Nie ma zwartego opracowania „Procedura budżetowa”, ale jest wypracowana metoda postępowania. 2 ustawy: Ustawa z 2 kwietnia 1997 „Konstytucja RP” Ustawa z 27 sierpnia 2009 „O finansach publicznych” dz. u. 157, pozycja 1240 z 7/8 zmianami S...

Procedury budżetowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 917

04.03.2013 Wykład 2 Zasada prerogacji - nie wystąpiła w praktyce. Obecnie można ją spotkać w innym sensie niż do całego budżetu. Zasada szczegółowości - budżet należy przygotować w szczegółowości wydatków - działy i rozdziały: Chodzi o to żeby nazywać wszystko jednakowo, a nie „liczyć razem jabł...