Budżet - pojęcie i funkcje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet - pojęcie i funkcje - strona 1 Budżet - pojęcie i funkcje - strona 2

Fragment notatki:

PROCEDURY BUDŻETOWE
Dr E. Stolorz-Krzisz
WYKŁAD 1 - 21.02.2011
I. Budżet - podstawa gospodarki finansowej w sferze budżetowej (a nie w sferze finansów publicznych! Pojęcie finanse publiczne jest pojęciem szerszym)
Budżet - słowo wywodzące się z Włoch (bulga - sakiewka), potem budżet z angielskiego Słowo budżet może oznaczać: zasób pieniężny państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo - marszałek),
roczny plan gromadzenia i wykorzystywania środków pieniężnych gospodarki państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
akt normatywny upoważniający do gromadzenia dochodów oraz ich wydatkowania zgodnie z planowanymi ustaleniami
Budżet to plan finansowy samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w sposób jawny, uchwalony na okres roku kalendarzowego (rok budżetowy=rok kalendarzowy).
Budżetem nazywa się plan dochodów i wydatków sektora publicznego uchwalony corocznie przez organa przedstawicielskie, czyli Sejm, rady gmin, powiatów i Sejmik - definicja MF Misiąga
Trzy cechy budżetu:  plan dochodów i wydatków (zastrzeżony dla sfery budżetowej)  roczność - roczny plan finansowy dochodów i wydatków  uchwalony przez organa przedstawicielskie, przez organy stanowiące prawo (Sejm - ustawa budżetowa, organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego - uchwała budżetowa) Istnieją tylko 4 określenia budżetu:
budżet państwa - ustawa
(pozostałe budżety są uchwałami)
budżet województwa
budżet gminy
budżet powiatu
* budżet gospodarstwa domowego (pojęcie używane w badaniach społecznych - stanowi jedyne uznawane odstępstwo) Ustawa o finansach publicznych - dochody to prognoza, szacunki dochodów, wydatki są limitem. Budżet - matematyczne wyrażenie ogromu wątpliwości. Funkcje budżetu
Rozdzielcza
przejmowanie na rzecz budżetu części zasobów pieniężnych
przydzielanie określonych części tych zasobów innym jednostkom
Kontrolna
wykorzystanie procesów gromadzenia i podziału zasobów pieniężnych do kontroli przebiegu procesów systemu budżetowego
Urzędy Skarbowe, Najwyższe Izby Kontroli - kontrolują w jaki sposób są realizowane dochody
Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) - w przypadku samorządów
W ustawach jest wykaz zadań, które państwo bądź jednostka samorządu terytorialnego musi realizować. Te zasoby są więc rozdzielane na realizację tych zadań. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz