Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - Budżet

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 3997
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - Budżet - strona 1 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - Budżet - strona 2 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - Budżet - strona 3

Fragment notatki:

Budżet to:
Plan przychodów i wydatków jednostek sektora finansowego
Roczny plan dochodów wydatków jednostek budżetowych
Plan dochodów i wydatków uchwalonych corocznie przez organy stanowiące
Plan przychodów i rozchodów przyjmowanych co rocznie przez organy zarządzające Zasada szczegółowości przy konstrukcji budżetu polega na:
Szczegółowym ujęciu wszystkich źródeł dochodu
Stosowanie tzw. „klasyfikacji budżetowej”
Przestrzegania ustawy o rachunkowości
Rozpisanie dochodów i wydatków wg jednolitego systemu symboli
Procedura budżetowa obejmuje min. etapy projektowania i zatwierdzania planów przychodów i kosztów jednostek org. sfery budżetowej etapy przygotowania projektu Budżetu a następnie jego wykonanie
projektowanie, uchwalanie, wykonywanie i sprawozdawczość
wydawanie niezbędnych aktów prawych będących podstawą kontroli
Zasada memoriałowa wykonania budżetu jest stosowana
do dochodów i wydatków budżetowych
tylko do dochodów budżetowych
tylko do wydatków budżetowych
do wyliczania salda na kontach zgodnie z UoR
Inicjatywa w sprawie budżetu należy do
organów stanowiących
organizacji społecznych
organów wykonawczych
jednostek sektora finansów publicznych
Dochód bezpośredni państwa to:
podatek dochodowy od osób fizycznych podatek akcyzowy
podatek tonażowy
podatek dochodowy do czynności cywilnoprawnych
Kto może wnieś zmiany do projektu budżetu państwa przed 30 września społeczeństwo
Rada Ministrów
organ stanowiący państwa
administracja rządowa
dysponenci części budżetowych Uchwała budżetowa obejmuje między innymi
prognozę dochodów
szacunek wydatków
źródła pokrycia wydatków jednostek budżetowych
źródła pokrycia deficytu
plany finansowe jednostek pozabudżetowych
Do zasad wykonania budżetu zalicza się wydatkowanie środków równomiernie w ciągu roku
gromadzenie dochodów w ustawowych terminach realizacja zadań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
niedopuszczanie do przedawnienia się należności budżetowych Zasada uprzedniości to uchwalenie budżetu
do końca listopada roku poprzedzającego rok budżetowy


(…)

… określone w odrębnych przepisach.
Wymień podatki będące dochodem budżetu gminy:
a) od nieruchomości, b) rolnego, c) leśnego, d) od środków transportowych, e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, f) od spadków i darowizn, g) od czynności cywilnoprawnych;
Województwo ma:
a) władztwo podatkowe
b) nie ma władztwa podatkowego
c) nie ma pełnego władztwa podatkowego
d) władztwo…
… nie uchwala budżetu
d) budżet jest ustalany przez RIO
Wymień opłaty stanowiące dochód budżetu gminy
a) skarbowa, b) targowa, c) miejscowa,
d) uzdrowiskowa e) od posiadania psów, f) eksploatacyjna,
e) inny stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów
Wymień instytucje nadzorujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego:
organ stanowiący (jako kontrola merytoryczna), RIO…
… projektu ustawy budżetowej odbywają się w czasie jednego posiedzenia sejmu. Fałsz
Wykonanie budżetu gminy nie musi być oparte na ustawie o zamówieniach publicznych Fałsz ("nie wolno wydać ani złotówki publicznej bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych" )
Sprawozdawczość budżetu państwa różni się od sprawozdawczości budżetu J.S.T tylko terminami sporządzania. Fałsz (różni się też w niewielkim…
… dla wszystkich jest taka sama Fałsz
kontrolę budżetu województwa realizuje tylko RIO Fałsz
projekt budżetowy jest urządzeniem księgowym.  Fałsz
projekt budżetowy gminy sporządzany jest do 31.12.  Fałsz nota budżetowa jest przedstawiana do senatu.  Fałsz
projekt budżetowy jest zgodny z konstytucją RP. Prawda
organem kontrolnym w jedn. sam. terytorialnego jest urząd skarbowy i wojewoda.  Fałsz (bo UKS - Urząd Kontroli Skarbowej
… i rozchodów ?
Równoważenie dochodów i wydatków na etapie wykonywania
Dochody gminy dzielą się na: a) dochody własne i z opłat b) subwencję ogólną, dochody własne i dotacje c) dotacje na zadania własne, dochody podatkowe, udziały w podatkach d) żadna z odpowiedzi nie jest kompletna
Do dochodów budżetów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego należą dochody: a) z gospodarowania mieniem skarbu państwa b…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz