Prawo finansowe - pytania z ćwiczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe - pytania z ćwiczeń - strona 1 Prawo finansowe - pytania z ćwiczeń - strona 2

Fragment notatki:

PYTANIA Z ĆWICZEŃ Pytanie 1 :
Procedura działania - procedura tworzenia projektu ustawy budżetowej.
Zasady funkcjonowania finansów publicznych w rozdziale 10 - zasada konstytucyjna rangi ustawy
Ogólne zasady finansów publicznych Pytanie 2 :
Akt prawny - ustawa o finansach publicznych z 2009 roku, której przepisy weszły w życie 01.01.2010 Pytanie 3 :
Artykuł 9 - wymienione są podmioty
Działalność NFZ, ZOZ, Uniwersytet  też są podmiotami
Uniwersytet - działa na podstawie odrębnej ustawy (11 pkt)
ZOZ - ustawa o działalności leczniczej
NFZ - ustawa o NFZ
Minister finansów:
Czynny podmiot - uczestniczy, ale nie ma inicjatywy ustawodawczej, jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu, (jakiego rodzaju relacje występują miedzy podmiotami)
Absolutorium
Radzie ministrów
Ministrowi finansów
Nadrzędność i podległość Pytanie 4 :
Budżet państwa - w formie ustawy
Budżet JST - w formie uchwały
Na szczeblu gminy: rada gminy bądź miasta
Na szczeblu powiatu: rada powiatu
Na szczeblu województwa - sejmik województwa
Wykonanie:
Województwo - zarząd województwa
Powiat - zarząd powiatu
Gmina - wójt, burmistrz Pytanie 5: Czy RIO ma kompetencje w sprawie uchylenia uchwały o nieudzielaniu absolutorium? Ma Etapy tworzenia budżetu :
Przygotowanie projektu budżetu
Uchwalenie
3 czytania:
I na posiedzeniu plenarnym sejmu (pytania posłów)
Projekt trafia do komisji finansów publicznych
II czytanie (sprawozdanie, debata)
III czytanie - przedstawienie poprawek - głosowanie - projekt przechodzi zwykłą większością głosów
Senatorowie mogą zgłaszać poprawki, ale zwiększenie wydatków nie może zwiększać deficytu
Wykonanie
Ocena stopnia wykonania i kontroli
Funkcje kontrolne - Parlament
Na szczeblach JST - RIO
NIK Pytanie 6 :
Prowizorium budżetowe - plan finansowy alternatywny
Na okres krótszy
Jeśli nie doszło do ustalenia ani budżet ani prowizorium - obowiązuje ustawa za zeszły rok Pytanie 7 :
Akty prawa miejscowego
Statut w formie uchwały organu stanowiącego Nie zawiera norm generalnych i abstrakcyjnych
Nie ma możliwości wielokrotnego zastosowania Nie ma zasady ogólności i uniwersalności - normatywność została podważona
Charakter prawny odbiega od charakteru normatywnego
Uchwała powinna być podana do wiadomości choćby na tablicy ogłoszeń ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz