Wykłady z finansów publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 3192
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z finansów publicznych - strona 1 Wykłady z finansów publicznych - strona 2 Wykłady z finansów publicznych - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: funkcje finansów publicznych, podstawa prawna, sektor publiczny w Polsce, pojęcie samorządu terytorialnego we współczesnym ujęciu, pojęcie finanse samorządu terytorialnego, źródła prawa związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: finanse lokalne, pojęcie budżetu, budżet państwa, prognoza makroekonomiczna, ustawa budżetowa, środki publiczne, charakterystyka podatków.


(…)

….
- Gminy - 2479
- Miasta na prawach powiatu - 65
- Powiaty - 314
- Województwa - 16 
Źródła Prawa związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego
1. Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL)
-podpisana w Strassburgu 15 października 1985 r.
-Ratyfikowana przez Polskę 22 listopada 1993 r.
Art. 9 EKSL
Zasada subsydiarności
Zasada samodzielności wykorzystywania własnych zasobów JST
Zasada…
… podstawę opodatkowania wyraża się w jednostkach fizycznych (np. dawny podatek od posiadania psa)
Stawka podatkowa
Pojęcie - relacja kwoty podatku do podstawy opodatkowania
Klasyfikacja: Kwotowe - określa bezpośrednio wielkość podatku należnego władzom publicznym. Stawki te mogą być stosowane zarówno w przypadku podstawy opodatkowania wyrażonej jakościowo jak i ilościowo
Procentowe - Określa, jaka część…
… rewidenta, gdy miasto liczy 150 tys. mieszkańców
30 czerwiec - Uchwałą o udzieleniu absolutorium (aprobata dla prowadzonej polityki budżetowej). Gdy nie dostanie organ wykonawczy absolutorium, to organ jest odwołany (gmina referendum, powiat i województwo odwołują)
Komisja rewizyjna - sprawdza organ wykonawczy, składa się z radnych wszystkich ugrupowań politycznych, udziela absolutorium
Zasady budżetowe
1…
… opodatkowania
Stawka podatkowa
Skala podatkowa
Zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe
Podmiot opodatkowania jest każda osoba, na której ciąży obowiązek podatkowy
Podmiot czynny
-państwo, które wykorzystuje swoje atrybuty i posługuje się przymusem administracyjnym przy ściąganiu podatków
- Władze samorządowe
Podmiot bierny
- osoba prawne i fizyczne zobowiązane do płacenia podatku
Płatnik - instytucja, osoba…
… wynagrodzeń ( pobierany wówczas, gdy podmiot państwowy wypłacał pracownikom wynagrodzenie wyższe od dopuszczalnego poziomu)
Skala podatkowa
Informuje, jaką stawkę należy zastosować do podstawy opodatkowania.
Rodzaje:
Proporcjonalna (liniowa) - należność podatkowa rośnie w tym samym stopniu co podstawa opodatkowania, co oznacza, że stawka podatkowa jest obojętna na zmiany podstawy opodatkowania
Progresywna…
pomocy społecznej, służy do obliczenia tego procenta
Do 2003 CIT 5%
Od 2004 CIT 6,71%
Podatki w gminie
Konstytucja RP, a podatki (art. 168)
Władztwo podatkowe
-prawo do ustalania wysokości podatków lokalnych
-gmina nie ma prawa wprowadzać nowych lub likwidować już istniejących podatków
-gmina może decydować
Dochody własne powiatu (ziemski)
1. Brak wpływów z podatków
2. Inne rodzaje opłat
3. Dodatkowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz