Budżet państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 6244
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - strona 1 Budżet państwa - strona 2 Budżet państwa - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: źródła prawa finansowego, konstytucja, ustawa, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, budżet państwa, roczny plan finansowy, ustaw budżetowe, procedura budżetowa, etapy, opracowanie projektu, uchwalenie, wykonywanie, sprawozdawczość i kontrola parlamentarna, budżet jednostek samorządu terytorialnego, zadania gminy, procedura budżetowa, zarząd gminy, fundusze celowe, fundusz ubezpieczeń społecznych, źródła przychodów, fundusz rezerwy demograficznej, fundusz alitnentacyjny, fundusz pracy, dochody, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz kościelny, fundusz rewaloryzacji zabytków krakowa, fundusz wyborczy partii politycznych, cecha, regionalne izby obrachunkowe, okres finansowania, ciągłość finansowania, izby sprawują, struktura rio, rio ustala budżet gminy jeże1i rada gminy nie uchwaliła go 31 marca, klasyfikacja budżetowa, prawo podatkowe, interpretacje urzędowe, źródła trawa podatkowego, podatek, bezzwrotność, dopłata, obowiązek, zobowiązanie, podatkowe, postępowanie podatkowe, prawomocność, strona w postępowaniu podatkowym, załatwienie spraw, skarga, decyzja, postępowanie odwoławcze, zasada remonstrancji, wznowienie postępowania podatkowego, kontrola podatkowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym, karta podatkowa, opodatkowanie osób duchownych, podatek od czynności cywilno prawnych, opłata skarbowa, podatki lokalne, zwolnione od podatku są nieruchomości, podatek od środków transportu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz