prawo gospodarcze - Prawo administracyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3717
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo gospodarcze - Prawo administracyjne - strona 1 prawo gospodarcze - Prawo administracyjne - strona 2 prawo gospodarcze - Prawo administracyjne - strona 3

Fragment notatki:


1. POJECIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I JEGO GŁÓWNE OBSZARY

Prawo administracyjno - gospodarcze tworzy w polskim systemie prawa odrębną grupę norm prawnych regulujących pozycje organów administracji publicznej (organów wykonujących funkcje administracji publicznej) oraz ich sytuację ustaloną w celu określenia statusu podmiotów działalności gospodarczej w formach władczych lub przy stosowaniu innych publiczno - prawnych form działania tej administracji (porozumienie administracyjne, związek komunalny).
Problematyka prawna zagadnień gospodarczych zamyka się w kręgu stosunków społecznych, które pojawiają się w związku z działalnością gospodarczą czy funkcjonowaniem gospodarki. Gospodarka zawiera w sobie procesy związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności o określonym ekonomicznie, a ujętym w treści normatywnej, charakterze (działalność gospodarcza)...

Tryby udzielania zamówień publicznych
1. przetarg nieograniczony - konkursowy tryb postępowania w sprawie zamówienia, wszczynany poprzez zamieszczenie ogłoszenia publicznego (w miejscu dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, niekiedy w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w oficjalnych publikatorach WE. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy zainteresowani jego realizacją, występując o specyfikację istotnych warunków zamówienia. W oparciu o ten dokument zainteresowani przygotowują ofertę i składają ją wraz z wadium w wyznaczonym terminie. Wybór wykonawcy następuje na zasadzie najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez podmioty nie podlegające wykluczeniu z postępowania...


1. POJECIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I JEGO GŁÓWNE OBSZARY 3
2. PRAWO PUBLICZNE A PRAWO PRYWATNE W SFERZE GOSPODARCZEJ. 3
3. ADMINISTRACYJNE PRAWO GOSPODARCZE JAKO CZĘŚĆ PRAWA PUBLICZNEGO. 3
4. POJĘCIE PRAWA GOSPODARCZEGO 3
5. ZASADY ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO. 3
6. WŁADZTWO PUBLICZNE W ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ 4
7. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I PRAWO ADMINISTRACYJNE WOBEC GOSPODARKI W XIX I XX WIEKU 4
8. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA JAKO ŹRÓDŁO ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO 4
13. MINISTER SKARBU PAŃSTWA JAKO ORGAN ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ 5
14. MINISTER GOSPODARKI JAKO ORGAN ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ 6
15. PODMIOTY ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO. 6
16. ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6
17. OSOBA FIZYCZNA JAKO PODMIOT ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO 7
18. SPÓŁKI OSOBOWE JAKO PODMIOT ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO 7
19. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA AKCYJNA JAKO PODMIOT ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO 7
20. PRZEDSTAWICIELSTWA I ODDZIAŁY PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH 8
21. OSOBY ZAGRANICZNE I PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAKO PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8
23. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 9
25. POJĘCIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ 10
26. ORGANIZACYJNO - PRAWNE FORMY WYKONYWANIA ZADAŃ GMINY W SFERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I POZA TA SFERĄ 10
27. NAKAZY I ZAKAZY O CHARAKTERZE GENERALNYM JAKO ŹRÓDŁO OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW. 10
28. DECYZJA JAKO ŹRÓDŁO PRAW I OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW. 10
29. PRAWO PODMIOTOWE W ADMINISTRACYJNYM PRAWIE GOSPODARCZYM. 11
30. ADMINISTRACYJNO-PRAWNE FORMY OCHRONY INTERESÓW PRZEDSIĘBIORCÓW 11
31. NADZÓR ADMINISTRACYJNY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 11
32. STOSUNEK PRAWNY KONTROLI 11
33. KRYTERIA KONTROLI GOSPODARCZEJ 11
34. DECYZJE NADZORCZE 11
35. WOLNOŚĆ GO ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz