Mienie publiczne i jego kategorie - strona 37

Pracownicy samorządowi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Herbert Maciaszczyk
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1491

publiczno - prawnym. Zabór austriacki - regulacja przez statuty gminne, chociaż większość z nich wzorowana...

Prawo karne wczesnego średniowiecza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

w prawie wczesnośredniowiecznym: przeciw państwu i panującemu przeciw religii przeciw życiu i zdrowiu przeciw mieniu przeciw...

FINANSE PUBLICZNE I ICH FUNKCJE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

. Finanse publiczne mają charakter 2stronny, tj. z jednej strony mamy do czynienia z gromadzeniem dochodów...

Prawo finansów publicznych-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 560

(dochody z mienia, sprzedaż majątku, rzeczy, praw, świadczenie usług, sprzedaż praw nie stanowiących...