FINANSE PUBLICZNE I ICH FUNKCJE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FINANSE PUBLICZNE I ICH FUNKCJE - strona 1 FINANSE PUBLICZNE I ICH FUNKCJE - strona 2

Fragment notatki:

FINANSE PUBLICZNE I ICH FUNKCJE Finanse Publiczne. To: a) Zjawisko ekonomiczne związane z mechanizmem podziału dochodu narodowego b) Środki państwa i innych jednostek publicznych na cele ogólnospołeczne c) Operacje finansowe podmiotów publiczno-prawnych polegające na gromadzeniu środków i ich redystrybucji Finanse Prywatne. To prywatne zasoby pieniężne wykorzystywane do realizacji celów indywidualnych.
Finanse publiczne mają charakter 2stronny, tj. z jednej strony mamy do czynienia z gromadzeniem dochodów a z drugiej z ich redystrybucją na różnorodne potrzeby społeczne za pomocą pieniądza w formie wydatków i rozchodów. Gospodarowania środkami publicznymi następuje w drodze operacji finansowych , w formie:
- gromadzenia dochodów
- dokonywania wydatków
- zarządzania przychodami i rozchodami
- zarządzania długiem publicznym (w tym finansowanie deficytów budżetowych podmiotó sektora publicznego)
ZALEŻNOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH Finanse Publiczne a Finanse prywatne. Różnice pomiędzy tymi środkami przedstawiają się następująco: - finanse publiczne służą realizacji funkcji państwa, -- finanse prywatne służą zaspokajaniu potrzeb jednostek
- finanse publiczne są dysponowane przez państwo -- finanse prywatne są dysponowane przez podmioty gospodarcze
- finanse publiczne skierowane są na cele ogólnospołeczne -- finanse prywatne skierowane są na maksymalizację zysku
- finanse publiczne co do zasady przewyższają finanse prywatne
- finanse publiczne podlegają ustawowym procedurom -- finanse prywatne podlegają procedurom rynkowym Finanse publiczne a Sektor Finansów Publicznych. Różnice są następujące: a) tylko część środków publicznych jest związana z finansowaniem sektora finansów publicznych b) środki którymi dysponują jednostki sektora finansów publicznych pochodzą ze źródeł własnych jak i zewnętrznych. C) nie wszystkie środki publiczne sa przez sektor wykorzystywane. Fiananse publiczne a System Finansów publicznych. System finansów publicznych to ogół zasad i instytucji stanowiących podstawę dokonywania publicznych operacji finansowych przy użyciu finansów publicznych.
ZAKRES FINANSÓW PUBLICZNYCH Zakres podmiotowy Finansów Publicznych. Finanse publiczne dotyczą różnorodnynch podmiotów prawa publicznego, tj:
a) organy władzy publicznej, b) organy administracji rządowej c) organy kontroli państwowej d) organy ochrony prawa e) sądy i trybunały f) jednostki samorządu terytorialnego g) jednostki i zakłądy budżetowe i ich organizacje pomocniczne h) fundusze celowe i) państwowe szkoły wyższe j) ZUS k) NFZ i inne Zakres przedmiotowy finansów publicznych. Ustawowo obejmuje: a) procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz dysponowanie nimi b) zarządzenie i wydatkowanie środków publicznych c) finansowanie deficytu budżetowego d) obsługę długu publicznego e) zaciąganie zobowiązań (np. obligacje)


(…)

… do publicznej wiadomości zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych
e) publikowania całorocznych sprawozdań dotyczących finansów
Przejrzystości. Realizacja tej zasady następuje poprzez porządkowanie wszystkich dochodów i wydatków publicznych według określonego systemu wytycznych. Realizacja tej zasady wymaga:
a) stosowania przez wszystkie jednostki sektora, jednolitych zasad dotyczących rachunkowości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz