Upadłość przedsiębiorców i postępowanie naprawcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Upadłość przedsiębiorców i postępowanie naprawcze - strona 1 Upadłość przedsiębiorców i postępowanie naprawcze - strona 2

Fragment notatki:


UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW I POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE Prawo upadłościowe określone ustawą z 2003 roku określa przesłanki zajścia sytuacji upadłości przedsiębiorcy oraz skutki zarówno wobec upadłego, jak i jego wierzycieli.
Celem postępowania upadłościowego jest doprowadzenie do zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu oraz, o ile racjonalne względy na to pozwolą, utrzymanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika.
Przesłanki upadłości Przedsiębiorca zostanie prawnie uznany za upadłego gdy:
zaprzestaje płacenia długów (nie ma tu ustalonej dolnej kwoty)
bądź
jego majątek nie wystarcza na pokrycie wszystkich długów mimo bieżącej spłaty. Sąd może jednak odmówić ogłoszenia upadłości.
Gdy zajdą przesłanki upadłości, wówczas dłużnik ma obowiązek w ciągu 14 dni zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnik jest osobą prawną, to jego organy zarządcze odpowiadają wobec wierzycieli za szkodę wywołaną zaniedbaniem tego terminu.
Wniosek o ogłoszenie upadłości może też złożyć każdy z wierzycieli, bez względu na kwotę wierzytelności.
Sąd, ogłaszając upadłość, powołuje syndyka upadłości („rzecznika wierzycieli”), który z mocy samego prawa przejmuje zarząd nad przedsiębiorstwem. Syndyk jest upoważniony do:
wypowiadania wszelkich umów dotyczących przedsiębiorcy, także takich, których czas wykonania jeszcze nie nadszedł, albo które są na czas terminowy,
zwolnienia wszystkich pracowników (nawet tych chronionych przepisami prawa).
Za zgodą sądu syndyk może kontynuować działalność gospodarczą, jeśli przyniesie to korzyść przedsiębiorcy.
Podstawowymi czynnościami syndyka jest jednak zazwyczaj zakończenie bieżącej działalności przedsiębiorcy, a ponadto ustalenie majątku dłużnika, jego wycena oraz zaspokojenie z tego wierzycieli według określonej kolejności.
Syndyk zbywa majątek dłużnika - w I kolejności oferuje całe przedsiębiorstwo w drodze przetargu, zaś w dalszej kolejności zbywa poszczególne składniki majątkowe, w tym za zgodą sądu z pominięciem przetargu (z wolnej ręki).
W miarę napływu środków zaspokajani są wierzyciele w następującej kolejności:
Kategoria I koszty sądowe
wynagrodzenie syndyka
należności ZUS
należności pracowników ze stosunku pracy
Kategoria II podatki i inne daniny publiczne (opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska, składki na PFRON, opłaty związane z utylizacją produktów)
Kategoria III inne wierzytelności
Kategoria IV odsetki w kolejności jak w powyższych kategoriach.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz