Przywileje i immunitety dyplomatyczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przywileje i immunitety dyplomatyczne-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

PRZYWILEJE I IMMUNITETY DYPLOMATYCZNE
Przywileje i immunitety mn.- termin zbiórczy określający uprzywilejowany status przedstawicieli państw w czasie pełnienia oficjalnych funkcji za granicą oraz funkcjonariuszy międzyrządowych org. mn. Podstawą ich istnienia jest zapewnienie możliwości nieskrępowanego wypełniania f. urzędowych dyplomatom i konsulom, dzięki zagwarantowaniu im w umowach mn. specjalnej ochrony przed różnego typu naciskami i szykanami, zwłaszcza ze strony państwa przyjmującego (niezależność działania i wolność wypowiedzi). Ich istota wywodzi się z maksymy ne impediatur legato (nie przeszkadzać, nie nękać). Immunitet- niepodleganie jurysdykcji sądów i organów państwa przyjmującego i państw tranzytu.
Przywilej- prerogatywy, ulgi, ułatwienia, zwłaszcza celne, protokolarne i podatkowe. Współczesny zakres dyplomatycznych PiI określony został w Konwencji Wiedeńskiej 1961. można je podzielić na kategorie:
Przywileje oraz immunitety dyplomatyczne
Rzeczowe (tj. dot. misji dyplomatycznej: mienia, pomieszczeń, transportu, łączności)
Osobiste/ osobowe- rationae personae
(tj. dotyczące członków misji dyplomatycznej)
prawo używania flagi i godła,
nietykalność pomieszczeń misji,
nietykalność archiwów, dokumentów oraz korespondencji urzędowej misji,
nietykalność poczty dyplomatycznej,
swoboda porozumiewania się,
zwolnienie od podatków i opłat,
zwolnienie od opłat celnych, podatków i innych pokrewnych należności w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych do użytku urzędowego misji,
prawo używania flagi i godła (dotyczy szefa misji),
zwolnienie od podatków i opłat,
swoboda poruszania się i podróżowania po terytorium państwa przyjmującego,
nietykalność osobista,
nietykalność rezydencji, dokumentów i korespondencji osoby uprawnionej,
immunitet jurysdykcyjny,
nie podleganie obowiązującym w państwie przyjmującym przepisom o ubezpieczeniach społecznych,
zwolnienie z osobistych świadczeń, wszelkiego rodzaju służby publicznej i obciążeń wojskowych,
zwolnienie od opłat celnych, podatków i innych pokrewnych należności w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych do osobistego użytku osoby uprawnionej,
zwolnienie od rewizji osobistego bagażu.
Zgodnie z obowiązującą teorią swobody funkcji, członkom przedstawicielstwa dyplomatycznego przysługuje tylko taki zakres PiI, jaki jest konieczny do swobodnego wykonywania przez nich f. urzędowych. Wg tego z najszerszego zakresu PiI korzystają: szef i członkowie personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznej („dyplomaci”). Personel techniczno-adm. korzysta tylko z immunitetów zw. z wykonywaniem przez nich f. urzędowych. Oprócz dyplomatów z PiI korzystają także najwyżsi funkcjonariusze państwowi i org.mn., konsulowie, członkowie misji pokojowych ONZ, misji specjalnych.

(…)

…., prowadzonej przez państwo. Koncepcja ta znalazła uznanie najbogatszych państw (Austria, Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, USA, Kanada, Australia), jednak by weszła ona w życie konieczna jest ratyfikacja przez 30 państw. Teoria eksterytorialności
Teoria ta utrzymywała się aż do przyjęcia Konwencji Wiedeńskiej 1961 (teoria swobody funkcji). Opierała się ona na fikcji prawnej, wg której pomieszczenia misji…
… położonych na obcym terytorium. Azylu udziela się ze względów humanitarnych i tylko na określony czas. Oczywiście państwo przyjmujące ma prawo żądać opuszczenia przez osobę, której udzielono azylu, terytorium, ale wobec tego ma obowiązek zagwarantować bezpieczeństwo przez wystawienie tej osobie listu żelaznego gwarantującego jej nietykalność podczas przejazdu przez jego terytorium. Zgodnie z traktatami…
…, to nie mogą być one stosowane w sposób upokarzający status dyplomaty. Naruszenie PiI. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przywilejów i immunitetów dyplomatycznych
Istnieją 2 podejścia wobec określenia odpowiedzialności państwa:
Odpowiedzialność absolutna/ obiektywna- jeśli ma miejsce czyn bezprawny, powodujący szkody lub popełniony przez przedstawiciela państwa, to dane państwo ponosi odpowiedzialność wobec państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz