Wykład - Przywileje i immunitety misji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przywileje i immunitety misji  - strona 1

Fragment notatki:

Przywileje i immunitety misji
Przywileje i immunitety dzielimy na: rzeczowe - przysługujące misji dyplomatycznej i osobowe - przysługujące członkom personelu misji.
Do przywilejów i immunitetów rzeczowych zaliczamy:
prawo używania flagi i godła na pomieszczeniach misji dyplomatycznej,
nietykalność pomieszczeń misji, jej archiwów, dokumentacji i korespondencji urzędowej
zwolnienie od podatków i opłat
swobodę porozumiewania się
Przywileje i immunitety osobowe członków misji
Jeżeli chodzi o przywileje i immunitety osobowe, tzn. przysługujące poszczególnym osobom, to należy określić:
ich treść (zakres przedmiotowy)
zakres podmiotowy (osobowy)
zakres czasowy (od kiedy do kiedy obowiązują)
zakres terytorialny (na terytorium jakich państw obowiązują)
Treść:
Nietykalność osobista - dwa rodzaje obowiązków państwa przyjmującego:
zakaz stosowania przymusu w jakiejkolwiek formie (naruszenia godności, obraza, etc., aresztowania)
zapewnienie należytej ochrony osobistej
Immunitet jurysdykcyjny w sprawach:
Karnych - sąd karny w razie ustalenia, że sprawa dotyczy osoby korzystającej z immunitetów dyplomatycznych, z urzędu musi stwierdzić swoją niewłaściwość i postępowanie umorzyć. Można go co najwyżej uznać za persona non grata i zażądać jego odwołania. Immunitet w państwie przyjmującym nie uchyla w stosunku do niego jurysdykcji państwa wysyłającego.
Cywilnych - dotyczy wszystkich spraw, w których mógłby być stroną, zarówno z tytułu działalności urzędowej, jak prywatnej. Aby bronić obywateli państwa przyjmującego, immunitet ten jest ograniczony przez:
powództwa dotyczące nieruchomości na terenie państwa przyjmującego
powództwa dotyczące spadkobrania, w którym przedstawiciel występuje jako osoba prywatna
powództwa dotyczące działalności zawodowej lub handlowej poza funkcjami urzędowymi
Administracyjnych - niepodleganie jurysdykcji policyjnej. Zwalnia z przestrzegania przepisów administracyjnych i porządkowych (nie można mu np. dać mandatu). Można go uznać za persona non grata.
Zakres podmiotowy
Szefowie misji
Członkowie personelu dyplomatycznego
Członkowie ich rodzin (o ile nie są obywatelami państwa przyjmującego)
Zakres czasowy
Obowiązuje od chwili wjazdu na terytorium państwa przyjmującego, albo (jeśli się już na nim znajduje) od chwili notyfikacji jej nominacji władzom. Wygasa z chwilą opuszczenia terytorium, lub zerwania stosunków dyplomatycznych i wybuchu konfliktu zbrojnego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz