Zakres czasowy przywilejów oraz immunitetów dyplomatycznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres czasowy przywilejów oraz immunitetów dyplomatycznych - omówienie - strona 1 Zakres czasowy przywilejów oraz immunitetów dyplomatycznych - omówienie - strona 2 Zakres czasowy przywilejów oraz immunitetów dyplomatycznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zakres czasowy przywilejów oraz immunitetów dyplomatycznych
Osoba uprawniona korzysta ze swoich przywilejów i immunitetów od chwili:
Wjazdu osoby mianowanej na teren państwa przyjmującego przed objęciem stanowiska.
Od chwili notyfikowania nominacji w państwie przyjmującym o ile osoba nominowana od chwili nominacji przebywa w państwie przyjmującym.
W praktyce dochodzi niekiedy do obchodzenia prawa przez państwo wysyłające, dokonujące retroaktywnej nominacji w celu ochrony danej osoby przed odpowiedzialnością karną.
Przykład z praktyki niemieckiej
Obywatel panamski, studiujący na jednym z niemieckich uniwersytetów, został zatrzymany przez tamtejszą policję w związku z tym, że znajdując się pod wpływem alkoholu dopuścił się był przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kilka miesięcy później, w toku toczącego się postępowania karnego, władze panamskie poinformowały władze niemieckie o mianowaniu oskarżonego attaché ambasady panamskiej. Istniało wysokie prawdopodobieństwo, że celem władz panamskich było jedynie uchronienie swego obywatela od odpowiedzialności karnej.
W jaki sposób mogą zareagować władze państwa przyjmującego wobec oczywistego nadużycia dobrej wiary przez państwo wysyłające? (zob. dalszy ciąg wykładu)
W takim przypadku państwo przyjmujące ma dwie możliwości:
Może uznać taką osobę za persona non grata i wyznaczyć jej termin na opuszczenie państwa.
W trybie nadzwyczajnym państwo przyjmujące może uznać, że przywileje i immunitety wygasają natychmiast bez zachowania rozsądnego terminu. Taki sposób zachowania jest dopuszczalny jedynie w jasnych i oczywistych przypadkach próby uchylenia odpowiedzialności karnej dla danej osoby.
Koniec przywilejów i immunitetów następuje co do zasady z końcem funkcji przedstawiciela dyplomatycznego. Następuje on zaś np.:
Z chwilą śmierci przedstawiciela dyplomatycznego
Z chwilą zerwania stosunków dyplomatycznych między państwami. Sam wybuch konfliktu zbrojnego nie powoduje automatycznego zerwania SD ani stałych poselstw. W przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego państwo przyjmujące powinno umożliwić i ułatwić opuszczanie terytorium:
Osobom korzystającym z przywilejów i immunitetów z wyjątkiem obywateli państwa przyjmującego.
Członkom rodzin wyżej wymienionych niezależnie od obywatelstwa.
Z chwilą zniknięcia państwa wysyłającego lub państwa przyjmującego. Państwa mogą zniknąć w wyniku:
Rozpadu (Czechosłowacja)
Zjednoczenia (Tanzania - Tanganika+Zanzibar, ZRA - Egipt+Syria)
Inkorporacja (NRD przez RFN)
Aneksji - w przypadku okupacji mocarstwo okupujące ma prawny obowiązek respektowania przywilejów oraz immunitetów akredytowanych przy obalonym rządzie.


(…)

… państwa przyjmującego nie powodują wygaśnięcia przywilejów i immunitetów.
Sprawa Regina and Palacios z 1984 roku
Dyplomata nikaraguański w Kanadzie podejrzewany był o zajmowanie się nielegalnym handlem narkotykami. Uznany został za persona non grata. Dnia 12 czerwca 1983 roku zakończył wykonywanie swych funkcji. W dniach od 16 do 23 czerwca przebywał w Stanach Zjednoczonych (jego rodzina pozostała jeszcze w Kanadzie). Po powrocie do Kanady został postawiony w stan oskarżenia; tamtejsze organy ścigania wskazywały, że skoro opuścił terytorium Kanady, to immunitet już mu nie przysługuje. Sąd kanadyjski stwierdził jednak, że sformułowania zawarte w konwencji wiedeńskiej należy rozumieć w ten sposób, że przywileje i immunitety przestają obowiązywać w chwili, gdy osoba uprawniona opuszcza państwo przyjmujące…
…+Zanzibar, ZRA - Egipt+Syria)
Inkorporacja (NRD przez RFN)
Aneksji - w przypadku okupacji mocarstwo okupujące ma prawny obowiązek respektowania przywilejów oraz immunitetów akredytowanych przy obalonym rządzie.
Podkreślmy, że zmiana rządów nawet w drodze pozakonstytucyjnej nie powoduje zakończenia funkcji dyplomatów, mianowanych przy poprzedniej ekipie.
Sprawa ambasady Chile w Wielkiej Brytanii
Po obaleniu prezydenta Allende1 w Chile, władze brytyjskie honorowały przywileje i immunitety dyplomatów wysłanych przez obalony rząd dopóty, dopóki nie nastąpiło uznanie przez Londyn nowego reżimu, który dokonał pełnej wymiany personelu dyplomatycznego.
Było to, z praktycznego punktu widzenia, dosyć istotne, jako że przedstawiciel nowego reżimu - wobec niesubordynacji części „starego” personelu misji - żądał od władz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz