Mienie publiczne i jego kategorie - strona 24

Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1267

z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko...

Sprawozdanie z wykonania budżetu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami. Jednocześnie przesyła go regionalnej izbie obrachunkowej...

Proces przekształceń własnościowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

procesu prywatyzacji mienia publicznego pozostałego po byłych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki...

Prawo karne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

i zdrowiu (mężobójstwo, zabójstwo, zranienia) przeciwko mieniu (kradzież wilka i mała, rozbój, rabunek...

Przepadek przedmiotów - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

zwierzęta, nielegalna produkcja produktów akcyzowych. Przedmioty, narzędzia stanowiące mienie ruchome...

Rzymskie podziały prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

. Ius publicam - prawo publiczne. Do jego zakresu należały normy dotyczące organizacji ludu rzymskiego...

Wolności i prawa polityczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1239

publicznych i wyborczych) Kategoria służby publicznej nie jest tożsama z pojęciem służby cywilnej, gdyż dot...