Mienie publiczne i jego kategorie - strona 22

Wykład - definicja wywłaszczenia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

i przepadek mienia itp. -polega na pozbawieniu lub ograniczeniu prawa własności lub innych praw rzeczowych...

Istota gospodarki komunalnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561

);  dlatego związek między gosp. komun. a mieniem sam. (które służy spełnianiu zadań sam.) → zaspokajanie potrzeb...

Porozumienie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

do „kontaktów organów publicznych z prywatnymi, mającymi na celu uzyskanie dóbr i usług o cechach użyteczności...

Encyklopedia rachunkowości - M

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

jako bezpośrednie lub uwarunkowane. Kryterium wyróżniającym kategorie mienia państwowego nie jest rodzaj praw...

Oszustwo kapitałowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1785

, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem ( zaciągnięcie kredytu ), działając...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 5985

odpowiedniej profilaktyki, podejmowanie niezbędnych działań w celi ratowania ludzi, mienia i środowiska...