Mienie publiczne i jego kategorie - strona 168

Prawoznawstwo ćwiczenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Umińska-Woroniecka
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

lub niedopełnienie obowiązków. Prawo formalne(procesowe) – określa tryb postępowania przed organami władzy publicznej...

Prawo do powództwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

w kategoriach roszczenia procesowego nadawał mu odmienną treść procesową. Nawet na gruncie polskiej nauki...

Podstawy ekonomii - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr hab. Stanisław Piocha
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2800

Wyjaśnij znaczenie kategorii ekonomicznych w rozwoju teorii ekonomii. Kategoria ekonomiczna...

PNOP - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Pioch
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

na konsumpcje gospodarstw domowych. -przenosi na przedsiębiorstwa realizacje zadań publicznych (np...

Ryzyko jako składnik stopy dyskontowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

dyskontowej w procedurze dyskontowania spowoduje mniejszą wartość wycenianego mienia. Na wielkość stopy...

Uproszczone formy opodatkowania

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1911

również wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli łączna liczba...

Status prawny posłów i senatorów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2625

. członkostwa we władzach podmiotów gospodarczych z udziałem SP lub mienia komunalnego → uzasadnienie: poseł...

Podstawy prawne resocjalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302

, poddanie się leczeniu, wszystkim zabiegom, dbałość o cele, dbałość o mienie ZK poddanie się kontroli...