PNOP - wykłady

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PNOP - wykłady - strona 1 PNOP - wykłady - strona 2 PNOP - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 (17.02)
1.Ekonomia przedsiębiorstwa a ekonomia
Obszary zjawisk gospodarczych w systemie nauk ekonomicznych:
-makroekonomiczny
-mezoekonomiczny
-mikroekonomiczny
2.Zadanie ekonomiki przedsiębiorstwa:
1. Opisywanie i objaśnianie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie w celu rozpoznania prawidłowości i współzależności.
2. Rozwinięcie zasady gospodarczego postępowania
3. Opracowanie zaleceń dla działalności przedsiębiorstw w sposób zapewniający możliwe najlepsze osiągnięcie celów
3.Cechy ekonomiki przedsiębiorstwa jako nauki:
-nauka teoretyczna
-nauka empiryczna (stosowana)
-nauka interdyscyplinarna
-nauka otwarta
4.Podmioty gospodarki rynkowej i ich cele:
-przedsiębiorstwo - tworzenie nowych wartości
-gospodarowanie domowe - konsumpcja
-państwo - redystrybucja dochodu
Teoria przedsiębiorstwa jest podstawą w ekonomii, bo bez niej nie istnieje rynek!
5.Podstawy definiowana przedsiębiorstwa: (interdyscyplinarny charakter przedsiębiorstwa)
-przedsiębiorstwo to ZŁOŻONY UKŁAD, na którego funkcjonowanie wpływają różne rodzajowo czynniki.
Pełna teoria przedsiębiorstwa - wymaga jego prezentacji z różnych punktów widzenia uznanych za istotne.
Niezbędne jest zatem konstruowanie stosownych MODELI PRZEDSIĘBIORSTWA - właściwości danej płaszczyźnie analizy.
Poszczególne modele przedsiębiorstwa funkcjonują na gruncie różnych DYSCYPLIN NAUKOWYCH.
6.Definiowanie przedsiębiorstwa:
Modele przedsiębiorstwa
-model ekonomiczny (teoria ekonomii)
-przedsiębiorstwo to byt ekonomiczny opisywany jako efektywność użycia zasobów - różnicy między efektami i nakładami
-różnice w podejściu do przedsiębiorstwa na gruncie poszczególnych kierunków i prądów w ekonomii - ekonomia klasyczna, ujęcie szumpeterowskie, (neo)instytucjonalne i inne.
-model finansowy (analiza finansowa przedsiębiorstwa)
-przedsiębiorstwo to system zasobów o określonej wartości, przekształconych w strumienie finansowe
-kapitał przedsiębiorstwa traktowany jest jako wartość
-cel firmy - maksymalizacja jej wartości w dłuższym okresie czasu.
-model produkcyjny - technologiczny (nauki techniczne)
-przedsiębiorstwo to układ techniczny przetwarzający energię i materię w produkt o założonych parametrach użytkowych
-model organizacyjny - (organizacja i zarządzanie)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz