Przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej - strona 1 Przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej - strona 2

Fragment notatki:


Pojęcie i cel przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Przedsiębiorstwo jest najbardziej charakterystycznym pomiotem gospodarki rynkowej. Jest to jednostka gospodarcza, która w oparciu o zatrudnione czynniki wytwórcze produkuje i sprzedaje dobra dążąc do uzyskania nadwyżki przychodów nad wydatkami czyli zysku. Celem przedsiębiorstwa jest osiągniecie zysku. Cel ten jest osiągany przez wykorzystanie czynników wytwórczych do produkcji dóbr i usług. Mówi się także, że jest to jednostka dążąca do celu, a nie która go osiąga Nie można z góry założyć rezultatu podejmowanej działalności. Atrybuty przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Przedsiębiorstwo posiada pewne specyficzne cechy. W odróżnieniu do gospodarstwa domowego i władz gospodarczych przedsiębiorstwo poza rynkiem traci swoją tożsamość czyli przestaje nim być. Cel działania tego podmiotu zawsze osiągany jest przez sprzedaż, a więc zaoferowanie towaru na rynku i uzyskanie dla niego akceptacji nabywców wyrażonej zapłatą. Występowanie przedsiębiorstw wyznacza istnienie rynku, nie jest to jednak relacja odwrotna. Przedsiębiorstwo pojawiło się już w starożytności było pewną innowacją społeczną, która polegała na: · oddzieleniu procesu wytwarzania od konsumpcji, oddzielenie jednostki wytwórczej od gospodarstwa domowego, · specjalizacji producentów w dziedzinie konsumpcji przez to zwiększenie ich wydajności, · bliższe dostosowanie produktów do potrzeb nabywców, a w ślad za tym poprawa ich jakości, Od chwili rozpowszechnienia się tej formy produkcji przedsiębiorstwa opierają się na pracy najemnej. Typy przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Możemy wyróżnić trzy typy przedsiębiorstw. I. Spółka akcyjna (korporacja) pierwsze spółki akcyjne powstawały na przełomie XVI i XVII wieku rozpowszechniły się w XIX wieku. Spółka oparta jest na kapitale zakładowym składającym się z akcji. Wykazać możemy następujące przejawy innowacyjności takiego przedsiębiorstwa: · umożliwia zastosowanie produkcyjne rozproszonych oszczędności, które inaczej nie zostały by skapitalizowane, · umożliwia zgromadzenie większego kapitału, a tym samym zwiększenie skali przedsiębiorstwa, · zmniejsza ryzyko działalności gospodarczej rozkładając je na poszczególnych akcjonariuszy Stała się ona obecnie dominującą formą przedsiębiorstwa. Skutkami funkcjonowania przedsiębiorstwa w formie akcyjnej jest: rozdzielenie funkcji właściciela od funkcji zarządzającego nim menadżera, powstanie łańcuchów przedsiębiorstw powiązanych własnościowo. II. Jeżeli spółka akcyjna staje się właścicielem przedsiębiorstw w innych krajach to powstaje drugi typ przedsiębiorstw określanych mianem korporacji (spółek) wielo lub transnarodowych. W skład korporacji wchodzą: firma macierzysta oraz podporządkowane jej własnościowo i decyzyjnie filie. III. Ostatni z typów przedsiębiorstw, który jest charakterystyczny dla gospodarki rynkowej to przedsiębiorstwo państwowe Firmy takie zaczęły powstawać po II wojnie światowej w wyniku nacjonalizacji, a także tworzenia ważnych z funduszy państwowych. Nie można tu jednak mówić o pewnej innowacji społecznej, ponieważ bezpośrednią działalność gospodarczą państwo prowadziło już od starożytności, a poza tym przejmując lub zakładając przedsiębiorstwo państwo wykorzystuje tylko pewną formą prowadzenia tej działalności wcześniej już wypróbowaną przez prywatnych właścicieli. W gospodarce rynkowej występują więc te trzy typy przedsiębiorstw Poza nimi istnieją także i nadal funkcjonują firmy indywidualnego właściciela Jednak ich ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz