Spółka Akcyjna i zasady jej funkcjonowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka Akcyjna i zasady jej funkcjonowania - strona 1 Spółka Akcyjna i zasady jej funkcjonowania - strona 2

Fragment notatki:

Spółka Akcyjna i zasady jej funkcjonowania We współczesnej, rozwiniętej gospodarce rynkowej spółki akcyjne (korporacje) odgrywają dominującą rolę. Warunkiem powstanie spółki akcyjnej jest posiadanie określonego statusem kapitału założycielskiego, umożliwiającego wypuszczenie określonej liczby akcji o określonych statusowo wartościach nominalnych. Sprzedaż tych akcji na rynku kapitałowym prowadzi do znacznego powiększenia sumy kapitału założycielskiego, co stwarza możliwości prowadzenia działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej na znacznie większa skalę w porównaniu z możliwościami kapitału indywidualnego. Akcje nabywają akcjonariusze, którzy tym samym uzyskują prawo do udziału w walnych zgromadzeniach, wybierania władz spółki, decydowania o podziale zysku oraz uczestnictwa w zyskach spółki w postaci dywidendy. Prawo głosu kształtuje się proporcjonalnie do posiadanych akcji. W spółce akcyjnej występują dwie kategorie akcji: uprzywilejowane i zwykłe. Akcje uprzywilejowane są pakietem praw własności do kapitału korporacji, które uprawniają posiadacza do stałego udziału w zyskach w postaci stałej dywidendy wypłacanej niezależnie od sytuacji finansowej spółki. Akcje uprzywilejowane należą zazwyczaj do założycieli spółki akcyjnej.
Akcje zwykłe uprawniają posiadacza do udziału w zyskach, jakie pozostają po uregulowaniu wszystkich innych zobowiązań spółki (m.in. podatków, dywident od akcji uprzywilejowanych). Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, oznacza to, iż akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania firmy do wysokości swoich akcji, a nie całym swoim majątkiem (jak w przypadku firmy o własności jednoosobowej).
W spółkach akcyjnych następuje oddzielenie zarządzania od własności. Akcjonariusze z reguły nie zarządzają przedsiębiorstwem, lecz zatrudniają menadżerów. Akcjonariusze na walnych zgromadzeniach wybierają spośród siebie radę nadzorczą, która powołuje i kontroluje działalność zarządu odpowiedzialnego za operatywne kierowanie spółką.
Zyski korporacji są opodatkowane dwukrotnie: raz jako dochód korporacji, a drugi raz po wypłacaniu jego części akcjonariuszom w formie dywidendy, która staje się indywidualnym dochodem podlegającym opodatkowaniu.
Rozwój spółek akcyjnych spowodował powstanie holdingów, celem których jest „trzymanie” akcji innych przedsiębiorstw w celu uzyskania kontroli nad podległymi przedsiębiorstwami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz