Mienie publiczne i jego kategorie - strona 112

Swoiste źródła prawa - akty wewnętrzne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2737

bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, życia, mienia, środowiska, podstawowych cech jakościowych, głównych...

Łapownictwo bierne i czynne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2002

funkcję publiczną, OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PUBLICZNĄ- Art. 115 §19 a) funkcjonariusz publiczny ( Art. 115...

Metody i techniki badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1372

Jak identyfikujemy się z opisem nas samych w kategoriach gender (tak tak drodzy czytelnicy, bo nie mamy polskiego...

Teoria i metodyka archiwalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3787

państwowej) mająca za zadanie gromadzenie, przechowywanie ewidencjonowanie, zabezpieczanie i udostępnianie...

Zasady ustroju Rzeczypostolitej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 588

, 8, 10) poprzez szczegółowe unormowania (art. 13, 17, 26) aż po przepisy mające postać raczej norm...