Mienie publiczne cechy - strona 480

Obszary prawnie chronione- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. 2. Rezerwaty przyrody -obejmuje zachowane w stanie...

Pytania do wykładu 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3696

? Co to jest rynek? Jakie są jego cechy szczególne? Podaj przykłady rynków? Czy istnieje „czysty rynek...

Wplyw hałasu na różne problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

oddziaływania oraz charakteru (ciągły, przerywany, impulsowy) Cechy i okoliczności powodujące szkodliwy wpływ...

Kultura - socjologia 2 wykład

 • dr Andrzej Kokiel
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3024

są i co jest dla nich ważne. Tożsamość społeczna obejmuje cechy, jakie jednostce przypisują inni. Przypisywanie cech odbywa...

Wieś a obszary wiejskie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 994

„wiejskość”, jako odrębna kategoria społeczna. Utożsamiano ją zazwyczaj z syndromem pewnych cech...

Prawo finansowe - Prawo skarbowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

o finansach publicznych powiedzianego, jakie to są podatki). Art.216 Konstytucji => Podatki muszą mieć oparcie...