skrypt z pordęcznika Morawskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
skrypt z pordęcznika Morawskiego - strona 1 skrypt z pordęcznika Morawskiego - strona 2 skrypt z pordęcznika Morawskiego - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp do prawoznawstwa - notatki
Rozdział 1)Charakterystyka nauk prawnych
1.Zagadnienia wstępne
nauka w interpretacji pragmatycznej - uczenie się ,zdobywanie wiedzy
nauka w interpretacji apragmatycznej - rezultat procesu zdobywania wiedzy
podział nauk :
nauki społeczne i przyrodnicze
nauki teoretyczne (zadaniem jest opisywanie i wyjaśnianie różnego rodzaju procesów i zjawisk) i praktyczne (nauki ,których celem jest formułowanie i uzasadnianie różnego rodzaju norm .dyrektyw ,ocen i wzorów zachowania ) nauki empiryczne (to nauki ,które uzasadniają swoje twierdzenia odwołując się do wyników doświadczenia) i formalne (to nauki ,w których odwołanie do doświadczenia nie jest potrzebne)
nauki prawne :
nauki społeczne
nauki teoretyczne i praktyczne
nauki empiryczne i formalne
nauki prawne - to grupa nauk społecznych ,których przedmiotem badawczym jest analiza norm prawnych i szeroko rozumianych instytucji polityczno-prawnych
2.Podział nauk prawnych 3 podstawowe typy nauk prawnych (przyjęte obecnie na podstawie niemieckiej szkoły historycznej :XIX wiek ,K.Savigny ,G.Puchta) :
filozofia (teoria) prawa :
Arystoteles ,Platon
pozytywizm prawniczy (XIX wiek ,J.Austin ,K.Bergbohm ,G.Jellinek):
projekt ogólnej nauki o państwie i prawie - nauka zajmująca się ogólnymi problemami państwa i prawa (definicja prawa ,relacja prawa do innych systemów normatywnych takich jak moralność, obyczaj ,czy religia ,analiza języka prawnego ,pojęć prawnych, analiza rozumowań prawniczych ,analiza procesów tworzenia , stosowania i wykładni prawa , problematyka metod badawczych stosowanych w prawoznawstwie ,kwestie społecznego działania prawa i jego skuteczności ) nurty badawcze :
analityczny (problematyka logiczno-językowa)
empiryczny (zagadnienia społecznego działania prawa)
metodologiczny (analiza metod stosowanych w prawoznawstwie) szczegółowe nauki o prawie :
przedmiotem tych nauk jest analiza prawa obowiązującego w jakimś konkretnym państwie
struktura szczegółowych nauk prawnych (dogmatyk prawniczych) odpowiada strukturze systemu prawa pozytywizm prawniczy określił podstawowe zadania i metody nauk (3 podstawowe typy problemów) :
problemy interpretacyjne (analiza tekstów prawnych i zawartych w nich przepisów prawnych, pozytywizm stał na stanowisku ,że zadaniem prawoznawstwa jest analiza obowiązującego prawa)
problemy systematyzacyjne problemy walidacyjne
zmiany modelu szczegółowych nauk prawnych :
podjęcie zagadnień de lege ferenda (krytyka i usprawnianie prawa)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz