Artykuły henrykowskie

note /search

Artykuły Henrykowskie-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Polski
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2814

Artykuły Henrykowskie (12.05.1573 r.) w 1572 r. umarł bezpotomnie Zygmunt August i próbowano...

Wykład z prawoznastwa - umowa

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1519

nie opiera się na prawie pozytywnym, ale sama je tworzy (np. Artykuły henrykowskie, umowa społeczna z 1980...

Tworzenie konstytucji - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

, po zrzuceniu protektoratu rosyjskiego. Uwagi wstępne. Niektórzy historycy (np. Kallas) uważają, iż Artykuły...