partnerstwo publiczno prywatne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
partnerstwo publiczno prywatne - omówienie - strona 1 partnerstwo publiczno prywatne - omówienie - strona 2 partnerstwo publiczno prywatne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Główne dziedziny PPP (obiekty, które potem mogą być wykorzystane komercyjnie)
-transport kolejowy -drogi i tunele
-ochrona zdrowia (budowa budynków)
-gospodarka wodno-ściekowa
-więzienia (prowadzenie, zarządzanie nimi)
-szkoły i uczelnie wyższe
Działania promocyjne:
-instytut PPP (organizacja non profit)
-centrum PPP (fundacja KPP Lewiatan)
-konkurs dobrych praktyk (firma doradcza)
W 2005r. Pierwsza ustawa, ale miała szeroki zakres regulacji ostrożnościowych co odstraszało przedsiębiorców.
Potem pojawiła się akcja promowania PPP wśród samorządów, powstały organizacje.
Główną barierą PPP w tych latach była konieczność bardzo rozległej i szczegółowej dokumentacji.
W 2009r. Weszła w życie nowa ustawa ułatwiająca wiele procedur związanych z PPP.
PODSTAWY PRAWNE:
-ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2009r.
-ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi
-wytyczne Komisji Europejskiej o partnerstwie publiczno-prywatnym
ZAŁOŻENIA STRON
PODMIOT PRYWATNY
PODMIOT PUBLICZNY
-odpowiedni popyt
-potencjalny rozwój/ utrzymanie się na rynku
-generowanie zysku
-gwarancja samodzielnego rozwoju
-efektywność ekonomiczna
-dostęp do innowacji
-wydajne metody organizacji pracy
-szybki rozwój infrastruktury
WADY / ZAGROŻENIA
-ograniczenie wpływu na wybór inwestycji
-wzrost opłat za korzystanie z obiektów
-ograniczenie dostępności
-osłabienie pozycji negocjacyjnej władz publicznych -utrata miejsc pracy w sektorze publicznym
-zagwarantowanie przez sektor publiczny min. przychodów inwestorów
ZALETY:
-obniżenie nakładów inwestycyjnych
-oszczędności w budżecie
-przyspieszenie terminów realizacji zadań
-transfer nowoczesnych technologii
-podział ryzyka inwestycyjnego
-zapewniona dostawa usług w długim czasie
-budowa zaufania publicznego
-ograniczenie wpływów politycznych na politykę eksploatacji
-wzrost wpływów budżetowych z podatków inwestora
CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE PPP:
-założenia polityki centralnej i lokalnej
-zasięg władzy prawodawczej (odpowiednie przepisy)
-ramy podatkowe przedsięwzięcia (brak udogodnień podatkowych)
-technika sprawozdawcza i rachunkowa
-zagadnienie źródeł finansowania


(…)


-transfer nowoczesnych technologii
-podział ryzyka inwestycyjnego
-zapewniona dostawa usług w długim czasie
-budowa zaufania publicznego
-ograniczenie wpływów politycznych na politykę eksploatacji
-wzrost wpływów budżetowych z podatków inwestora
CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE PPP:
-założenia polityki centralnej i lokalnej
-zasięg władzy prawodawczej (odpowiednie przepisy)
-ramy podatkowe przedsięwzięcia (brak…
… wkładu własnego. Głównie umożliwienie pobierania zysków z przedsięwzięcia przez podmiot prywatny - wynagrodzenie.
PODMIOT PUBLICZNY:
A. jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
B. inna niż określona w ad A osoba prawna, utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym nie mającym charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w ad A pojedynczo lub wspólnie, pośrednio lub bezpośrednio przez inny podmiot.
PARTNER PRYWATNY:
A. przedsiębiorca
B. przedsiębiorca zagraniczny
-nie ma już wprost organizacji pozarządowych, kościołów lub związków wyznaniowych, ale w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 11 ust.5 - wspieranie i powierzanie zadań (użyteczności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz